Sub cupola academică a Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureş,  pe 14 decembrie se vor desfășura Cursul de pregătire în domeniul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și Conferinţa internaţională „Repere naţionale şi internaționale în domeniul GDPR (Regulamentul General privind Protecţia Datelor)” – Ediţia a II-a.

Evenimentele sunt organizate de către Centrul pentru Protecţia Datelor Personale din cadrul Facultății de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative în parteneriat cu Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene şi compania Data Protect Office. La manifestare sunt invitate să participe cadre didactice de la instituţii academice din România, practicieni ai dreptului şi specialiști în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Cu această ocazie, va fi lansată cartea „Protecţia judiciară a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”, de Mihaela Vrabie și va fi prezentat volumul „The Law of New Technologies in the International Dimension”, de Joanna Osieewicz.

Speakerii conferinței sunt:

Dr. Irina Alexe, Cercetător Ştiinţific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române: „DPO – funcționar public sau personal contractual?”;

Av. dr. Mihaela Vrabie, Baroul Bucureşti: „Rolul Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în consolidarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal”;

Comisar-șef Cătălin Giulescu, Ministerul Afacerilor Interne: „Transferurile de date către state terțe –caracter adecvat sau garanții adecvate – scurte considerații”;

Asistent Univ. drd Dorin Şchiopu,Facultatea de Drept, Universitatea „Transilvania” din Braşov: „Aplicarea teritorială a dreptului la uitare digitală (dreptul la înlăturare) în lumina cererii de decizie preliminară introdusă de Conseil d’ État (Franța) la 21 august 2017 – Google Inc./Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [Cauza C-507/17]”;

Av. Ramona Valeria Tod, Baroul Cluj: „Obligații și răspunderea profesioniștilor în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Studiu de caz”;

Dr. Cornelia Şuş, Cadru Universitar asociat – Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş: „Protecția datelor personale în relațiile dintre angajat și angajator”;

Prof. Univ. Dr. Daniel-Mihail Şandru, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti: „La vremuri noi, principii vechi. Observații critice privind două expresii nou introduse în art. 5 Regulamentul General privind Protecția Datelor RGPD”;

Lector Univ. Dr. Adrian Boantă, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş: „Contenciosul administrativ în materia prelucrării datelor cu caracter personal”.

Lector Univ. Dr. Raul-Felix Hodoş,Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş: „Consecințe ale aplicării RGDP în serviciile financiare”;

Asist. Univ. Dr. Andrea Kajcsa, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş: „Prelucrarea şi accesul public la documente oficiale”;

Conf. Univ. Dr. Olimpiu Sabău-Pop, specialist Gabriel Niță Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş: „Răspunderea penală în materia protecției datelor cu caracter personal”;

Dumitru Cazac, Consultant superior, Direcţia relaţii internaționale din Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova: „Protecția datelor cu caracter personal în Republica Moldova”;

Av. Vlad Lăcătuşu, Membru al Centrului pentru Protecţia Datelor Personale, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş: „Motoarele de căutare pe internet – operatori de date cu caracter personal”;

Marin-Cristian Somoşan, Membru al Centrului pentru Protecţia Datelor Personale, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, Consilier juridic: „Analiza condiţiilor de acordare a consimţământului potrivit Regulamentului General privind Protecția Datelor(RGDP/GDPR)”;

Darius Fărcaş, Membru al Centrului pentru Protecţia Datelor Personale, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş: „Jurisprudența CJUE în materia protecției datelor cu caracter personal”;

Andrei Mariş, Laurențiu Bucur, Membri ai Centrului pentru Protecţia Datelor Personale, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş: „Jurisprudență CEDO în materia datelor cu caracter personal”;

Conf. Univ. Dr. Nicolae-Dragoş Ploeşteanu, Directorul Departamentului de Drept şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, Hilda Şumălan, membru al Centrului pentru Protecţia Datelor Personale, din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş: „Prelucrarea datelor în contextul raporturilor juridice de muncă”.