La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc conferinţa finală a proiectului SICOC

Pe 10 decembrie 2019 a avut loc Conferinţa finală a Proiectului CNFIS-FDI-2019-0045 „Strategii inovative de consiliere şi orientare în carieră” (SICOC).

Proiectul a fost finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională,  Domeniul 1: Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră). Beneficiarul acestui proiect este Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, perioada de implementare fiind  mai –decembrie 2019.

„Cei 90 de studenți din grupul-țintă au beneficiat de servicii de consiliere și orientare în carieră prin intermediul Departamentului de Consiliere Profesională. Printre activitățile realizate amintim: 5 workshop-uri de consiliere şi orientare în carieră la care au participat 135 de studenți; au fost aplicate 3 chestionare pentru studenți și angajatori; un forum intitulat „Povestea unei cariere de succes” unde  au fost prezentate 9 modele de parcurs profesional de succes; 5 workshop-uri tip cafenea publică  între studenți și angajatori; un concurs „Cel mai apreciat VideoCV”, 9 premii acordate în cărţi şi burse de internship. Platforma online de consiliere http://portal-dcp.ub.ro/sicoc2019 a adăugat 2 noi funcții pentru testimoniale și VideoCV-uri”, a declarat Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu, Manager de proiect.

Lector univ. dr. Cosmin Tomozei a prezentat  câteva detalii tehnice privind platforma proiectului făcând apel la dezvoltarea aplicațiilor multimedia SharePoint, iar doamna Prof. univ. dr. Venera-Mihalea Cojocariu a sintetizat activitățile de consiliere și orietare în carieră oferite studenților de către Departamentul de Consiliere Profesională. Proiectul SICOC a dezoltat direcțiile deschise de alte două proiecte anterioare implementate de către Universitate, DeProFan și CECIM. Două studente din grupul-țintă Mihaela-Ionela Ouatu și Daniela-Maria Cristea, de la Facultatea de Litere, au împărtășit din exeperiența acumulată, provocările realizării unui VideoCV și bursa de internship oferită de către angajatori.

Reprezentanții angajatorilor prezenți la eveniment au punctat oportunitățile pe care acest de gen de proiecte le oferă studenților, buna colaborare cu Universitatea și deschiderea de a continua noi direcții de parteneriat.