La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc evenimentul final în cadrul proiectului UEFISCDI – FDI-2016-0101, cu titlul „Dezvoltare profesională și angajabilitate – convergența universității cu piața muncii”, acronim DeProfAn, proiect obținut prin competiție națională.

Scopul acestui proiect a fost realizarea unei platforme on-line destinată anchetelor specifice Departamentului de Consiliere Profesională (Gradul de inserție pe piața muncii a absolvenților; Gradul se satisfacție a absolvenților față de competențele formate pe parcursul anilor de studii universitare; Gradul de satisfacție a studenților față de serviciile oferite de UVAB; Gradul de satisfacție a angajatorilor față de competențele absolvenților UVAB).

Evenimentul a fost deschis de către prof.univ.dr. Venera-Mihaela Cojocariu, manager de proiect, care a precizat  invitaților scopul și obiectivul general al proiectului, rolul acestui tip de proiect în dezvoltarea instituțională a universităților și a zonelor de dezvoltare regională. La eveniment au participat reprezentanți din  partea conducerii universității, prorector, prof. univ. dr. Elena Nechita reprezentanți ai tuturor categoriilor de beneficiari ai proiectului (studenți, absolvenți, angajatori), la care s-au adăugat membrii echipei de implementare a proiectului.

Evenimentul a continuat cu prezentarea realizată de celor doi experți IT din cadrul proiectului, lect. univ. dr. Cosmin Tomozei și lect. univ. dr. Iulian Furdu, Aplicații Share Point- Modele de succes pentru dezvoltarea profesională și regională pe parcursul căreia a fost subliniată utilitatea instrumentului informatic conceput (în primul rând, ca un punct de legătură între mediul economic, reprezentat de către angajatori și cel educațional, reprezentat de universitate cu posibilitatea oferirii de fluxuri informaționale în ambele sensuri, într-un context cu tendințe din ce în ce mai digitalizate). În timp real, au fost accesate rapoarte și procente statistice ale răspunsurilor înregistrate pentru fiecare tip de chestionar, evidențiindu-se un nivel adecvat al ratei de răspuns din partea angajatorilor, care au avut totodată posibilitatea să furnizeze propuneri în privința creării unor programe de studii, în acord cu cerințele acestora, prin raportare la dinamica pieței muncii.

În partea de final, managerul de proiect a menționat importanța instrumentului informatic realizat, ca un pas important, în trecerea spre abordarea online, a modalității de desfășurare a anchetelor specifice Departamentului de Consiliere Profesională, sugerând inclusiv noi posibile direcții de continuare a proiectului, consolidarea parteneriatului strategic dintre mediul universitar și cel economic, în vederea formării unei resurse umane cât mai adaptată nevoilor actuale ale pieței de muncă.