univ_alecsandri_bc.jpgSenatul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a aprobat în sedinţa ordinară din luna ianuarie 2011, Raportul privind activitatea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău pe anul 2010, Planul operaţional pentru anul 2011 şi Regulamentul de utilizare a programului „Plagiarism Detector”.

Programul „Plagiarism Detector” vine atât în sprijinul absolvenţilor care finalizează programele de studii din Universitate cât şi a îndrumătorilor de lucrări de licenţă, disertaţie şi doctorat, care conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, răspund în solidar cu autorii de originalitatea conţinutului acestora.

După cum informează cancelarul general al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău,
prof.univ.dr. Cătălina Ababei, programul este utilizat de peste un an de zile pentru verificarea articolelor care apar în revistele ştiinţifice ale Universităţii. Într-o primă etapă, la dispoziţia cadrelor didactice au fost puse 12 licenţe, alte 80 fiind în curs de achiziţionare.