usamv_cluj_.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca începe luni, 13 iulie, prima etapă de înscrieri pentru anul academic 2015-2016, la cele 5 facultăţi – Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară şi Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor.

Conform rezultatelor evaluării naţionale în scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii, Universitatea a fost clasificată în categoria universităţilor de cercetare avansată şi cercetare, ocupând locul 5 la nivel naţional în rândul celor 12 universităţi clasificate de Mininisterul Educaţiei Naţionale în această categorie. De asemenea, domeniile de studii: Zootehnie, Biotehnologii, Ingineria produselor alimentare, Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră şi Medicină Veterinară, au fost clasificate de Mininisterul Educaţiei Naţionale în categoria A.

Pentru anul academic 2015-2016, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pune la dispoziţia viitorilor studenţi 865 de locuri bugetate şi 604 de locuri cu taxă, pentru cele 26 de programe de studii acreditate.

Admiterea la Facultăţile: Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii, Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor se face fără examen, după media obţinută la examenul de bacalaureat. La Facultatea de Medicină Veterinară, candidaţii vor susţine două teste grilă, din domeniul biologie, cu o pondere de 15% şi chimie, cu o pondere de 15%, iar media de bacalaureat are o pondere de 70%.

Înscrierile se fac zilnic la sediul Universitatii, Calea Mănăştur, nr. 3-5, Cluj-Napoca, în perioada 13-18 iulie, între orele 800-1600. În cadrul punctelor de înscriere, candidaţii vor fi preluaţi de cadre didactice care le vor sta la dispoziţie cu toate informaţiile necesare privind programele de studii, taxele de înscriere, precum şi taxele de şcolarizare. Aceste informaţii se găsesc, de asemenea, pe site-ul: http://www.usamvcluj.ro/index.php/admitere .