Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, în calitatea de solicitant şi Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Primăria Comunei Turcineşti – Gorj, Primăria Comunei Ciofrângeni – Argeş, Fundația ”Infomat” Piatra Neamț şi Asociația ”Civitas 2005” Turnu Măgurele în calitate de parteneri, implementează, începând cu luna iulie 2010, proiectul „ Centru pentru informare, consultanță și mentorat în vederea promovării culturii antreprenoriale”, proiect care are drept obiectiv creşterea potenţialului antreprenorial la nivelul regiunilor de dezvoltare Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est Moldova şi Bucureşti-Ilfov, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale şi prin îmbunătăţirea competitivităţii şi adaptabilităţii actualilor sau potenţialilor antreprenori, pe termen mediu şi lung.

Proiectul are o perioadă de implementare de 2 ani (24 luni) şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 “Investeşte în oameni!”, Axa prioritară nr. 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”.
Proiectul – selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European – se adresează persoanelor care doresc să iniţieze o afacere şi, totodată, întreprinzătorilor existenţi, din regiunile de dezvoltare sus menţionate, majoritatea din mediul rural, care întâmpină dificultăți de acces și costuri relativ ridicate pentru informare, educaţie, instruire şi consiliere.

Pentru a promova o atitudine pozitivă faţă de cultura antreprenorială şi a asigura continuarea activităţilor de încurajare a spiritului antreprenorial, la nivelul Universităţii Titu Maiorescu se deschide Centrul pentru informare, consultanță și mentorat în vederea promovării culturii antreprenoriale, în cadrul căruia formatori, consilieri, mentori – cadre didactice universitare, atât cu experienţă didactică, cât şi cu experienţă în mediul de afaceri, vor transmite GRATUIT – datorită cofinanţării oferite de FONDUL SOCIAL EUROPEAN – membrilor grupului ţintă (460 persoane) cunoştinţe actuale, de bază, în domeniile management, marketing, drept, comunicare, financiar-contabil, fiscal, financiar-bancar şi informatică.

Programul de instruire cuprinde opt module și se desfăşoară în zona geografică a solicitantului şi partenerilor începând cu luna ianuarie 2011 (la sfârşitul săptămânii – în zilele de sâmbătă şi duminică).
La finalizarea proiectului, cei mai buni cursanţi şi cei care demarează o activitate independentă vor fi premiaţi, premiile constând în bani, necesari pentru iniţierea unei afaceri.
Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc joi, 30 septembrie 2010, ora 11:00, la sediul Universității Titu Maiorescu din București situat în Calea Văcăreşti, nr. 187, sector 4, Bucureşti.

Persoanele interesate de proiect şi doritoare să participe la Conferinţa de lansare, pot accesa pagina web a proiectului www.utm.ro/posdru_57836.php sau scrie pe adresa antreprenor@utm.ro.
Persoane de contact: Iustin Priescu – manager de proiect (iustin.priescu@utm.ro), Ioana Panc – expert tehnic (ioana.panc@utm.ro), Loredana Rapcea – secretar zonal (email: loredana.rapcea@utm.ro, tel/fax: 021.311.22.97 ).