Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava organizează pe 14 martie, de la ora 14.00, în Aula din Corpul E, Conferința de lansare a proiectului „Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, număr de identificare contract: POCU/82/3/7/105924.

Proiectul contribuie la sprijinirea antreprenoriatului și îmbunătățirea competențelor antreprenoriale la nivel regional, ca factor pentru încurajarea dezvoltării de noi afaceri și creșterea ocupării în Regiunea de Nord-Est. Grupul țintă va fi format din 300 de persoane care doresc să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană.

Prin acest proiect vor fi înființate un număr de 37 de întreprinderi noi cu profil non-agricol în zona urbană a Regiunii Nord-Est, în domenii creative, dar și clasice, cel puțin câte 2 în fiecare județ al regiunii, și, astfel, va rezulta o creștere a ocupării cu minimum 74 de persoane.

Pe termen lung, proiectul va avea un impact pozitiv atât asupra mediului de afaceri din Regiunea de Nord-Est, cât și asupra balanței forței de muncă prin stimularea deschiderii de noi întreprinderi, inclusiv IMM-uri inovatoare, prin relevarea/descoperirea inițiativei și dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul membrilor grupului țintă și prin creșterea competențelor antreprenoriale ca urmare a participării la cursurile de formare antreprenorială.