Lansarea proiectului „Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”, la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava organizează pe 14 martie, de la ora 14.00, în Aula din Corpul E, Conferința de lansare a proiectului „Start la antreprenoriat, creștem ocuparea în zona urbană. ANTUR”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, număr de identificare contract: POCU/82/3/7/105924.

Proiectul contribuie la sprijinirea antreprenoriatului și îmbunătățirea competențelor antreprenoriale la nivel regional, ca factor pentru încurajarea dezvoltării de noi afaceri și creșterea ocupării în Regiunea de Nord-Est. Grupul țintă va fi format din 300 de persoane care doresc să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană.

Prin acest proiect vor fi înființate un număr de 37 de întreprinderi noi cu profil non-agricol în zona urbană a Regiunii Nord-Est, în domenii creative, dar și clasice, cel puțin câte 2 în fiecare județ al regiunii, și, astfel, va rezulta o creștere a ocupării cu minimum 74 de persoane.

Pe termen lung, proiectul va avea un impact pozitiv atât asupra mediului de afaceri din Regiunea de Nord-Est, cât și asupra balanței forței de muncă prin stimularea deschiderii de noi întreprinderi, inclusiv IMM-uri inovatoare, prin relevarea/descoperirea inițiativei și dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul membrilor grupului țintă și prin creșterea competențelor antreprenoriale ca urmare a participării la cursurile de formare antreprenorială.