Conferinţa de lansare a primului proiect naţional “Şcoala Postdoctorală pentru Biodiversitate Zootehnică şi Biotehnologii Alimentare pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei necesare Ecosanogenezei”, care a avut loc în Aula Academiei Române, a fost transmisă, în premieră naţională universitară, prin videoconferinţă către Universitatea de Vest Vasile “Vasile Goldiş”.

La conferinţa de lansare a şcolii postdoctorale de la Academia Română au participat acad. Ionel Haiduc, preşedinte al Academiei Române, care a deschis lucrările, acad. Ion Păun Otiman, secretar general al Academiei Române, acad. Cristian Hera, preşedinte de Onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, dr. ing. Sorin Chelmu, secretar general adj. al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, manager de proiect prof. univ. dr. Alexandru T. Bogdan, membru corespondent al Academiei Române, director al CSCBAS din INCE, coordonatorii parteneri naţionali prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, prof. univ. dr. Constantin Oprean, rector al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, ing. Denis Diaconescu, director general GNIR Holding, profesori universitari implicaţi în proiect şi membri ai Academiei Române.

Dintre profesorii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, prezenţi la videoconferinţă, la Arad, îi menţionăm pe Iovan Marţian, prorector, conf. univ. dr. Marius Grec, decan al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste Politice şi Administrative, prof. univ. dr. Dorina Cachiţă, decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, care a transmis salutul UVVG reprezentanţilor Academiei Române, studenţi şi cadre didactice universitare.

Proiectul „Şcoala Postdoctorală pentru Biodiversitate Zootehnică şi Biotehnologii Alimentare pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei necesare Ecosanogenezei” este finanţat din fonduri europene nerambursabile cu 5 milioane de euro, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU. Proiectul a început oficial la 1 martie 2010 şi se va încheia în 2012, fiind derulat prin Centrul de Studii şi Cercetări pentru Biodiversitate Agrosilvică – CSCBAS din cadrul INCE, în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, precum şi cu alţi parteneri şi subcontractanţi din ţară şi străinătate.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a prezentat de la tribuna Academiei Române câteva dintre proiectele şi realizările Universităţii. Academicienii l-au felicitat pe rectorul UVVG Aurel Ardelean pentru interesul pe care îl are Universitatea arădeană în cercetarea ştiinţifică.

În ceea ce priveşte şcoala postdoctorală, Aurel Ardelean a declarat: „Proiectul vizează organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea primei şcoli postdoctorale în România, în care se vor forma cercetatori de înaltă calificare profesională pentru aplicarea geneticii, genomicii, a ingineriei genetice, bioingineriei şi a biochimiei, în conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii zootehnice, inclusiv transgeneza şi clonarea la animale de fermă, precum şi realizarea de modele biologice compatibile cu xenotransplantul uman şi folosirea genotipizării în precizarea trasabilităţii alimentelor de origine animală, pentru realizarea securităţii şi siguranţei alimentaţiei la oameni şi la animale, în conexiune cu chimia alimentară şi chimia mediului”.

„Şcoala Postdoctorală pentru Biodiversitate Zootehnică şi Biotehnologii Alimentare pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei necesare Ecosanogenezei” va fi absolvită de trei serii a câte 35 de cursanţi postuniversitari (în total 105 absolvenţi), în perioada a celor trei ani ai derulării proiectului.