lexis.jpgUn material de Mioara Iacob, Director de Marketing al Lexis – cea mai mare reţea
de şcoli de limbi străine din România.

Titlul nu face trimitere la Adam Smith, autorul acestei teorii. Trăim
bine ancoraţi în secolul 21. Criza financiară ne-a dat fiori, ne revoltă
rapacitatea, egoismul şi minciuna şi tocmai de aceea ne preocupă principiile
etice şi morale. În acest context, am dezvoltat un business bazat pe puterea
emoţiilor, virtutea răbdării şi valorificând şansa prieteniei.

– Am organizat primul concurs „Creative writing” (1995)

– Am creat o programă şcolară pentru cluburile de vară pentru
copii (1999)

– Şi – ceea ce este cel mai important – am menţinut o atmosferă
academică; elevii vin la şcoală, nu la joacă, au teme şi proiecte pentru
acasă. Instrucţia nu poate fi luată în glumă şi, acum mai mult ca niciodată,
generaţia Facebook nu mai poate fi păcălită cu jocuri şi cu o activitate
academică „relaxantă”. Reţeta britanică este foarte agreată de copii şi
adolescenţi. Formula pentru succes este simplă: un profesor cu o excelentă
pregătire academică şi fin cunoscător al psihologiei şcolare, instrumente de
lucru moderne şi o programă upgradată permanent de echipa de consultanţi
educaţionali ai şcolilor Lexis.

Saltul spre lumea digitală

Am realizat însă că „generaţia Internetului” are nevoie de mult mai
mult decât un manual şi logistica tradiţională; aşa am ajuns la deschiderea
a noi căi de cunoaştere şi comunicare prin tehnologia IT aplicată în clasă
şi a site-urilor sociale. Am realizat o mai bună comunicare cu
părinţii/cursanţii adulţi, prin crearea unei atmosfere agreabile şi o
colaborare eficientă care a decis succesul academic (99.82% promovabilitate
în sesiunea Iunie 2010 a examenului Trinity College London, la care au
participat 2.000 cursanţi Lexis). Alăturând-se interesului global, Lexis a
participat între 16 – 21 mai 2010 la Sofia, Bulgaria la o vizită de studii
cu tema ” Metode inovative în predarea limbilor străine pentru scopuri
specifice şi IT”. Participanţi din zece ţări au prezentat proiecte pe
această temă: Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Polonia,
Portugalia, Marea Britanie, Spania, Turcia şi România. Proiectele au fost
realizate în instituţii şcolare, centre de perfecţionare, organizatii şi
instituţii de stat sau particulare

Incă din 2008 am abordat Social Media; LinkedIn, Facebook si Twitter
au devenit locul de întâlnire între generaţii. Mulţi adolescenţi au răspuns
provocării; duelul cu adulţii i-a incitat. Comentariile sunt un bun
exerciţiu de stil, concizie, originalitate. Acest tip de socializare s-a
dovedit un bun prilej de a-i învăţa pe tineri să caute informaţie, să se
documenteze cu încredere pe Facebook: de la teste de inteligenţă, filozofie,
recenzii de cărţi şi filme de succes, poţi găsi orice. Social Media îi ajută
să descopere informaţia adusa la zi, să exerseze lectura în limba engleză şi
să stabilească contacte importante pentru orientarea lor academică sau
profesională.

Ieşirea din impas – comunicarea eficientă

Cu doi ani în urmă când am lansat proiectul „Purposeful
Communication” ştiam că trebuie să începem să oferim participanţilor la
cursul de limba engleză perspectiva relaţionării bazate pe aprecierea
valorii, acceptării consensului, dar şi instrumentele lingvistice necesare
pentru a evita atacurile verbale şi pentru a-i învăţa să ignore sloganurile
ideologice. Cei care au beneficiat de actualitatea şi utilitatea celor două
cursuri – Public Speaking şi Creative Writing – sunt şi elevii
de liceu şi studenţii care au înţeles aplicabilitatea acestor cunoştinte la
examenele orale, interviuri sau redactarea eseurilor.

Pentru a accentua necesitatea comunicării şi a o stimula am creat si
trei bloguri. Iată câteva motive pentru care educatori sau nu ar trebui să
încurajăm cu tact participarea tinerilor şi nu numai, pe site-urile sociale:

– participanţii învaţă să facă schimb de idei, să fie toleranţi,
cooperanţi, constienţi că de fapt toţi câştigă experienţă şi informaţie

– citind şi evaluând munca unui autor învata să reflecteze, le este
stimulată imaginaţia

– pentru cei care au probleme de comunicare, implicarea pe site-rile
sociale şi bloguri îi va ajuta să înveţe să-şi transpună ideile în cuvinte

– în grup apare inevitabil competiţia pozitivă, cea care îi motivează
să trimită mesaje şi materiale de o tot mai bună calitate pentru că sunt
constienţi că sunt văzuţi

– şi nu în ultimul rând, prin tot ce publică îşi construiesc brand-ul
personal. Cei ce plănuiesc evadarea spre alte ţări pentru studii, trebuie
să ştie că multe universiţăti americane şi angajatori au introdus deja
evaluarea solicitanţilor prin aprecierea calităţii participării acestora pe
site-urile sociale.

Premiera 2010 – 2011 – Orientare academică prin dezvoltarea
abilităţilor transferabile

Conţinutul programelor şcolare, uneori mult prea incărcate la
nivelul claselor de liceu, a fost subiectul multor înfierbantate dezbateri.
Susţinători şi contestatari au oferit argumente puternice pro şi contra
volumului de informaţie pe care elevii romani sunt obligaţi să-l asimileze.
Este de necontestat însă că sistemul trebuie şi poate fi îmbunătăţit.

Atunci când materia se predă, se asimilează şi se evaluează doar
după criteriul cantităţii, „succesul şcolar” poate fi atins doar prin
automatisme care facilitează învăţarea mecanică.Mai târziu, la admiterea în
universităţi străine sau la angajare, mulţi absolvenţi manifestă o lipsă de
încredere nejustificată în promovarea propriilor calităţi.

Cursul pe care Lexis Şcoli de Limbi Străine îl lansează în premieră,
„Abilităţi transferabile pentru succesul academic şi la locul de muncă”,
depăşeşte scopul obişnuit al unui curs de limba engleză – atingerea unor
competenţe lingvistice. Abordarea originală oferă cursanţilor un mod creativ
de continuare a studiului limbii engleze prin abordarea temelor privind
dezvoltarea personală aplicabile oricăror discipline universitare sau care
vor servi participanţilor la angajare.

Beneficii:

– Dezvoltarea înţelegerii legăturilor dintre domeniul de studiu si
abilităţile pe care doreste să şi le dezvolte (conştientizarea proceselor de
învăţare şi a transferabiliţăţii lor)

– O mai mare încredere în a-şi evidenţia abilităţile

– Invăţarea tehnicilor de gestionare a timpului, asumarea riscurilor,
depăşirea momentelor de criză etc.

– Gândirea critică, analitică şi strategică

– Accesul lor pe piaţa muncii va fi facilitat prin explorarea căilor de
descoperire a oportunităţilor de carieră sau a celor oferite de
comunităţile academice naţionale şi internaţionale

– Participanţii la cursul „Abilităţi transferabile”, viitori absolvenţi
de liceu, studenţi sau angajaţi, îsi asigură o bază sigură de educaţie
antreprenorială sau de viitor student.

In loc de concluzie

„It is not just a person’s physical constitution, their
intelligence, their education, or even their social conditioning that
enables them to withstand hardship. Much more significant is their inner
development. And while some may be able to survive through sheer willpower,
the ones who suffer the least are those who have a high degree of patience
and courage in the face of adversity.”
Dalai Lama – Facebook, 23 iulie
2010.

Pentru a marca toate aceste evenimente, organizatia Lexis Romania
oferă 9 burse pentru 2010 – 2011, prin participarea la concursul
English…and the whole world is yours! Mai multe detalii puteţi afla
pe site-ul şcolii, www.lexis.ro.