lic def vedere.jpgLiceul pentru Deficienţi de Vedere Cluj – Napoca participă în perioada 21 – 24 martie la activităţile din cadrul proiectului de parteneriat „PLAY – joacă un rol important!”, proiect realizat în colaborare cu organizaţia PATRIR – Institutul Român Pentru Acţiune, Instruire şi Cercetare în Domeniul Păcii, ca urmare a protocolului de colaborare semnat în anul şcolar 2009 – 2010 între cele două instituţii.

Proiectul „PLAY – joacă un rol important !” este cofinanţat de către Comisia Europeană şi se adresează instituţiilor de învăţământ, şcolilor şi organizaţiilor nonguvernamentale interesate în promovarea educaţiei pentru dezvoltare.

Scopul proiectului îl reprezintă promovarea cetăţeniei globale şi aprecierea valorilor general umane legate de drepturile omului, interculturalitate, educaţia pentru pace şi dezvoltare durabilă, gestionarea conflictelor în cadrul activităţilor şcolare.

Obiectivele proiectului de parteneriat sunt promovarea cetăţeniei globale, conştientizarea copiilor de necesitatea adoptării unui comportament responsabil faţă de natură, cultivarea sensibilităţii copiilor, a capacităţii de a aprecia frumosul din natură şi pe cel creat de om în scopul protejării mediului.

Proiectul se desfăşoară pe perioada a doi ani, începând cu anul şcolar 2009 – 2010. În acest an, se derulează cea de-a doua parte a proiectului care debutează cu vizita partenerilor din Italia în Cluj – Napoca. Obiectivele vizitei sunt următoarele :

– Schimb de experienţă (abordarea temei cetăţeniei globale în şcolile din Italia / România şi modalităţile de integrare a temei de către profesori în ceea ce predau);

– Stabilirea unor relaţii / colaborări între profesorii din Italia / România pe termen lung;

– Proiectul Play – exemple de bune practici;

În cadrul proiectului, din cadrul Liceului pentru Deficienţi de Vedere, participă 6 profesori, două clase de elevi cu deficienţă vizuală şi elevii din clasele de copii cu deficienţe senzoriale multiple. Activităţile se desfăşoară la Liceul pentru Deficienţi de Vedere, Liceul Nicolae Bălcescu şi Biblioteca Judeţeană Octavian Goga.