În cadrul evenimentului #ERASMUSDAYS, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanţa a organizat pe  11 octombrie Conferinţa de lansare a proiectului Erasmus+ Understanding Blue Growth Strategy. Proiectul se va derula în perioada 2019-2021, iar țările partenere în proiect sunt: România, Turcia, Italia, Polonia.

Obiectivul general al proiectului Understanding Blue Growth Strategy” este:  promovarea şi diseminarea prevederilor „Strategiei de creştere albastră” elaborată de Comisia Europeană ca parte a Strategiei de dezvoltare „Europa 2020”.

Beneficiile implementării proiectului vizează:

  • sensibilizarea tinerilor asupra locurilor de muncă din sectoarele noi şi emergente în ceea ce priveşte creşterea albastră;
  • educarea elevilor cu privire la rolul consumatorilor în conservarea resurselor marine;
  • colaborarea între instituțiile de afaceri şi educație la nivel local şi regional sau la nivel local, la nivel transnaţional pentru a reduce deficienţa de competenţe şi a dezvolta calificări pentru a face faţă şomajului;
  • creşterea atractivităţii „carierei albastre” în rândul tinerilor;
  • utilizarea instrumentelor TIC pentru implementarea atelierelor, realizarea de videoclipuri, realizarea de pliante şi documente.

Pentru implementarea proiectului se vor derula următoarele activităţi:

o             realizarea unor studii/analize/statistici,

o             întâlniri ale partenerilor din proiect,

o             realizarea unor produse (broşuri, pliante, flyere, web-site, chestionare),

o             organizarea unor conferinţe pentru elevi/părinţi/reprezentanţi ai mediului de afaceri.

La conferinţă au fost invitaţi elevi ai liceului, părinţi, profesori, reprezentanţi ai ISJ Constanţa, agenţi economici, reprezentanţi ai CCINA Constanţa.