madgearu_cta_davinci.jpgLiceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanţa derulează în perioada 2012-2014 un proiect de parteneriat Leonardo da Vinci, cu un grant de 25.000 de euro, alături de Turcia, Bulgaria, Ungaria, Italia, Croaţia, Polonia, Grecia și Franţa.

Titlul proiectului este „Right career choice for a happy tomorrow” şi are următoarele obiective: realizarea unor studii privind orientarea profesională la nivel european, care să permită viitoare colaborări; analiza practicilor/statisticilor privind orientarea profesională în diferite ţări europene; determinarea nivelului disponibilitătii elevilor pentru domeniul profesional; identificarea aşteptărilor elevilor care sunt nemulţumiţi de alegerea făcută; motivarea elevilor şi profesorilor pentru învăţarea unei limbi străine şi cooperare interculturală.

În perioada 3-8 februarie s-a desfăşurat la Salonic, în Grecia, a cincea întâlnire din cadrul proiectului. Obiectivele întâlnirii au fost:

– cunoaşterea elevilor care au format delegaţiile prin participarea la activităţi comune de vizitare a şcolii partenere 1st EPAL THESSALONIKIS,

– discuţii privind determinarea aspectelor ce pot fi îmbunătăţite în privinţa orientării şcolare şi profesionale pentru introducerea acestora în broşura proiectului, verificarea si corectarea informatiilor de pe site-ul proiectului, de fiecare partener,

– vizionarea programului organizat de elevii 1st EPAL THESSALONIKIS care au vizat cunoaşterea culturală a tradiţiilor ţărilor,

– vizita culturală la Vergina, la mormintele regelui Filip tatăl lui Alexandru cel Mare; cascadele de la Edessa şi muzeului Pella.

Obiectivele vizitei au fost atinse în totalitate, impresiile elevilor fiind unele de natură să-i motiveze în învăţarea limbilor străine, pentru a putea stabili relaţii cu persoane din spaţiul european. Elevii au purtat discuţii cu elevii delegaţiilor partenere privind meseriile pe care le studiază şi pentru care se formează. A fost stabilită următoarea vizită în Polonia, pentru perioada 23-28 martie.