madgearu_cta_proiect.jpgLiceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanţa a câştigat un proiect de parteneriat Leonardo da Vinci, cu un grant de 25.000 Euro, acordat de Comisia Europeană, care se va derula în perioada 2012-2014. Ţările partenere în proiect sunt: România, Turcia, Bulgaria, Ungaria, Italia, Lituania, Croaţia, Polonia, Grecia.

Titlul proiectului este: „Right career choice for a happy tomorrow” şi are următoarele obiective: realizarea unor studii privind orientarea profesională la nivel european, care să permită viitoare colaborări; analiza practicilor/statisticilor privind orientarea profesională în diferite ţări europene; realizarea unui produs care conţină aspecte relevante din ţările participante (broşură); determinarea nivelului disponibilitătii elevilor pentru domeniul profesional; identificarea aşteptărilor elevilor care sunt nemulţumiţi de alegerea făcută; motivarea elevilor şi profesorilor pentru învăţarea unei limbi străine şi cooperare interculturală.

În perioada 19-22 noiembrie s-a desfăşurat la Aksaray – Turcia, prima întâlnire din cadrul proiectului. Obiectivele întâlnirii au fost:

– cunoaşterea partenerilor şi prezentarea fiecărui partener şi a instituţiei din care provine,

– prezentarea instituţiei gazdă,

– discuţii privind derularea proiectului,

– stabilirea logo-ului proiectului,

– vizite la diferite instituţii de formare a forţei de muncă,

– planificarea următoarei întâlniri.

Obiectivele stabilite au fost atinse în totalitate, iar următoarea vizită a fost stabilită a se derula în luna martie la Frontone – Italia.