În perioada 9 – 18 noiembrie, la Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău, din judeţul Cluj, are loc mobilitatea planificată a fi desfăşurată în România, activitate din cadrul Parteneriatului Școlar Bilateral Comenius „A Linguistic Milestone to Cultural Diversity”.
Proiectul, pentru o perioadă de doi ani şcolari (2011 – 2013), este finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Sectorial Comenius, componentă a Lifelong Learning Programme. Școala coordonatoare a proiectului este Niyazi Turkmenoglu Anadolu Lisesi, Van, Turcia.

„Prin implementarea proiectului ‘A Linguistic Milestone to Cultural Diversity’, ne propunem să promovăm respectul faţă de alte limbi, culturi, naţionalităţi, precum şi schimbul multicultural între elevi şi părinţii acestora, respectiv profesori din cele două şcoli, să descoperim o nouă ţară/ cultură şi să împărtăşirea ceea ce fiecare are specific, să consolidăm cunoştinţele de limbi străine şi utilizare a calculatorului dobândite de elevi în şcoală, să creştem motivaţia pentru învăţare a acestora, inclusiv în contexte nonformale/ informale, să le întărim sentimentul apartenenţei la o Europă comună”, declară coordonatorul proiectului, prof. Livia Pop.

Programul mobilităţii include: deschiderea oficială a reuniunii, vizitarea şcolii gazdă şi prezentarea şcolii partenere, imersie lingvistică și culturală prin participare la ore, mese rotunde, dezbateri, vizite de studiu, perfectarea conţinutului concret al produsului final.