gherla_pmaior.jpgÎn perioada 22-26 octombrie, la Liceul Teoretic „Petru Maior” din Gherla are loc reuniunea de proiect planificată a se desfăşura în România, activitate din cadrul Parteneriatului Şcolar Multilateral Comenius „Maths is Everywhere”. Proiectul, derulat pentru o perioadă de doi ani şcolari (2011-2013), este finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Sectorial Comenius componentă a Lifelong Learning Programme.

Şcoala coordonatoare a proiectului este Mamak Kız Teknik ve Meslek Lisesi din Ankara, Turcia, iar echipa este completată de ceilalţi parteneri: din Islanda, Rettarholsskoli Reykjavik; din Italia, Liceo Scientifico Ilaria Alpi, Rutigliano; din Lituania, Vilniaus rajono Marijampolio vidurine mokykla, Vilnius; din Polonia Gimnazium im Jana Pawla II, Daleszyce şi din Românnia, Liceul Teoretic Petru Maior Gherla.

Prin implementarea proiectului „Maths is Everywhere” echipa transnațională și-a propus, să folosească resursele oferite de muzică, artă, sport şi natură pentru a arăta că matematica este pretutindeni şi pentru a facilita o abordare a matematicii bazată pe aplicații. Astfel elevii îşi pot folosi cunoştinţele într-un mod creativ pentru a explica unele fenomene sau procese dar şi să le folosească pe acestea pentru a construi anumite probleme matematice. De asemenea se urmăreşte schimbul de bune practici atât între elevii participanţi dar şi între profesorii implicaţi în derularea proiectului.

Printre rezultatele așteptate ale proiectului: în primul rând profesorii să stăpânească noi metode de lucru, ca instrumente indispensabile proprie dezvoltării profesionale, iar elevii beneficiari ai acestei experienţe să dobândească abilităţi caracteristice cetăţeanului european veritabil, multilateral, flexibil şi corect format, adaptabil cerinţelor începutului de secol XXI. De asemenea, un alt rezultat aşteptat este schimbarea percepţiei matematicii ca disciplină care de multe ori îi descurajează pe elevi prin nivelul de dificultate spre o disciplină care poate fi regăsită aproape în orice domeniu dar şi ca disciplină care poate explica şi rezolva anumite „necunoscute” din viaţa cotidiană.

Programul reuniunii de proiect include:

– deschiderea oficială a reuniunii;

– cunoaşterea şcolii gazdă;

– ateliere de lucru cu prezentare de exerciţii şi probleme planificate a fi discutate

– analiza punctuală a temei propuse înspre studiu (Maths in Nature), convenirea asupra unui mod comun de abordare a lor, în vederea obţinerii unui produs final cu caracter unitar, rezultat al activităţii echipei multinaţionale;

– stabilirea următoarelor teme pentru reuniunile de proiect viitoare

– perfectarea conţinutului concret al produsului final.