Primăria Oradea a anunţat iniţierea licitaţiei deschise pentru furnizare de echipamente IT – tablete, laptop-uri, camere web, routere wireless şi table interactive – pentru toate şcolile din învăţământul preuniversitar din Oradea, un proiect în valoare de circa 22 de milioane de lei, finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Potrivit comunicatului Primăriei Oradea, data limită de depunere a ofertelor în SEAP este 07.02.2021, ora 15:00, valoarea estimată a proiectului fiind de 22.227.799,22 lei fără TVA.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute accesând site-ul www.e-licitatie.ro, anunţ de participare simplificat nr. CN 1038244 din 02.01.2022.

Se are în vedere achiziţia şi dotarea elevilor înscrişi la unităţile şcolare de pe raza municipiului Oradea cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei (7.094 de tablete şcolare), precum şi dotarea sălilor de clasă din şcoli şi a cadrelor didactice cu echipamente/dispozitive electronice, dotarea a 1.141 de săli de clasă cu un pachet care conţine: laptop, tablă interactivă, router wireless şi cameră web.

Beneficiarii direcţi ai proiectului de educaţie digitală în învăţământul preuniversitar din Oradea sunt: 1.896 de cadre didactice; 9.225 elevi din ciclul primar; 7.398 elevi din ciclul gimnazial; 9.877 elevi din ciclul liceal; 1.431 elevi din învăţământul profesional; unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Oradea.

Pentru a putea asigura un proces educaţional de calitate în mediul on-line, Primăria Municipiul Oradea propune achiziţia echipamentelor şi dispozitivelor IT necesare optimizării acestui proces la toate unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Oradea.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea condiţiilor optime pentru digitalizarea sistemului de învăţământ preuniversitar din Oradea, în vederea facilitării accesului echitabil al tuturor elevilor la procesul de învăţare din mediul on-line.

„Necesitatea acestui proiect derivă din contextul creat de pandemia cu SARS-CoV-2, lipsa dotărilor cu echipamente a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Oradea, precum şi din nevoia de a asigura accesul tuturor elevilor la educaţie, de actualitate fiind în acest sens desfăşurarea cursurilor preponderent în mediul on-line. Astfel, Primăria Oradea doreşte să răspundă acestor provocări, susţinând desfăşurarea serviciilor publice educaţionale în mediul on-line”, se arată în comunicat.

Tabletele vor fi achiziţionate în cadrul proiectului „Educaţie Digitală în Învăţământul Preuniversitar din Municipiul Oradea”, iar furnizarea echipamentelor hardware TIC (laptop-uri, camere web, routere wireless şi table interactive), în cadrul proiectului „Educaţie Digitală în Învăţământ”.

Aceste proiecte vor fi implementate de Primăria Oradea prin Direcţia de Management Proiecte cu Finanţare Internaţională şi va fi finanţat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiţii 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură, cod SMIS Proiect: 144441. AGERPRES