Membrii Biroului permanent al Consiliului Naţional al Rectorilor (CNR) au avut, pe 12 iunie, o întâlnire cu ministrul Educaţiei, Monica Anisie, context în care au fost discutate, între altele, teme legate de învăţământul universitar şi al cercetării ştiinţifice, cum ar fi pregătirile pentru demararea noului an universitar în condiţii de siguranţă, componenţa CNATDCU şi finanţarea cercetării ştiinţifice.

Potrivit unui comunicat transmis de CNR, întâlnirea a avut loc în contextul în care Consiliul Naţional al Rectorilor este partener de dialog social al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, fiind constituit din rectorii de la 74 de instituţii de învăţământ superior din România. În cadrul întâlnirii, reprezentanţii CNR au subliniat că se impune emiterea cu celeritate a reglementărilor sanitare impuse de circulaţia virusului SARS-CoV-2 cu privire la demararea noului an universitar, astfel încât instituţiile de învăţământ superior să poată lua măsuri din timp.

CNR doreşte, astfel, evitarea unor incertitudini care ar putea genera percepţia că domeniul universitar şi cel al cercetării ştiinţifice nu reprezintă o prioritate pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

De asemenea, în vederea demarării noului an universitar 2020 – 2021, în cele mai bune condiţii posibile, cu respectarea restricţiilor impuse de pandemie şi în contextul blocării angajării personalului în sistemul public, CNR a solicitat adoptarea în regim de urgenţă a unei reglementări care să permită deblocarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante, a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor reglementate de Legea nr. 1/2011, precum şi pentru alte categorii de personal din instituţiile de învăţământ superior, se arată în comunicatul citat.

„Instituţiile de învăţământ superior din România consideră o prioritate asigurarea unor condiţii optime de studiu şi de viaţă ale studenţilor, care să garanteze atât dezvoltarea profesională şi personală armonioasă a acestora, dar, mai ales, menţinerea sănătăţii şi siguranţei lor. Solicităm astfel Ministerului Educaţiei şi Cercetării/ Guvernului României alocarea fondurilor bugetare necesare şi suficiente pentru modernizarea infrastructurii universitare, inclusiv în vederea creşterii eficienţei energetice şi reducerii amprentei de carbon”, precizează Consiliul Naţional al Rectorilor.

Conform comunicatului, „CNR a luat act de eliminarea cadrelor didactice care ocupă funcţia de rector din comitetele de selecţie pentru membrii CNATDCU, precum şi de informaţiile publice cu privire la desconsiderarea avizelor emise de către consiliile de administraţie ale universităţilor pentru candidaturile depuse în vederea selecţiei în acest Consiliu”.

„În condiţiile în care izvorul calităţii în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică nu poate fi găsit în afara comunităţii academice, reprezentată de membrii consiliilor de administraţie şi senatelor universitare, solicităm demararea unor consultări profesioniste pe marginea cadrului normativ privind funcţionarea CNATDCU”, arată CNR.

În opinia Consiliului Naţional al Rectorilor, este necesară rectificarea bugetului alocat educaţiei şi cercetării şi, implicit, a sumelor destinate învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice.

„Considerăm absolut necesară înfiinţarea în universităţi a unor centre de competitivitate, care să permită crearea unor condiţii optime pentru cercetarea ştiinţifică, atractive pentru cercetătorii de valoare din întreaga lume, reducându-se astfel fenomenul braindrain. Rolul esenţial al sectorului cercetării a fost încă o dată dovedit de necesitatea combaterii efectelor pandemiei, iar România nu îşi mai poate permite să neglijeze importanţa şi valoarea inovării ştiinţifice şi tehnologice”, subliniază CNR. AGERPRES