Reprezentanţii Ligii Studenţilor Iaşi susţin că Guvernul „îşi bate joc de doctoranzi şi de cercetarea din universităţi” şi solicită adoptarea unor măsuri urgente care să vină în sprijinul doctoranzilor şi studenţilor, a căror activitate de cercetare a devenit imposibil de realizat din cauza restricţiilor impuse de autorităţi în contextul pandemiei COVID-19.

Tinerii cer, totodată, majorarea cuantumului burselor doctorale, suspendarea termenelor de cercetare şi deschiderea sălilor de lectură ale bibliotecilor şi a sălilor de studiu ale Arhivelor Naţionale.

De asemenea, organizaţia critică Ministerul Educaţiei Naţionale, susţinând că această instituţie refuză de un an dialogul instituţional cu Liga Studenţilor şi preferă să discute numai cu organizaţii „agreate” de Administraţia Prezidenţială sau de consilierii ministeriali.

„Pe fondul măsurilor luate de autorităţi, de închidere a sălilor de studiu ale bibliotecilor, ale Arhivelor Naţionale şi limitarea accesului la laboratoare, realizarea activităţii de documentare şi cercetare în vederea redactării de referate, lucrări de licenţă, masterat sau doctorat a devenit imposibilă. În foarte multe domenii de activitate, resursele on-line sunt complet insuficiente şi reprezintă o parte infimă din materialul de cercetare necesar. Din această cauză, calitatea cercetării realizate de studenţi şi doctoranzi a început să scadă dramatic. În plus, rezultatele ştiinţifice ale cercetătorilor şi cadrelor didactice au şi ele de suferit. Totodată, condiţia psihologică şi socială a studenţilor şi doctoranzilor creată prin numeroasele restricţii a fost complet ignorată de către Executiv”, precizează un comunicat de presă transmis de Liga Studenţilor Iaşi.

Reprezentanţii asociaţiei propun o serie de măsuri printre care: majorarea cuantumului burselor doctorale cel puţin la nivelul salariului minim brut şi creşterea numărului de granturi doctorale, suspendarea, la cererea fiecărui doctorand, a termenelor pentru îndeplinirea obligaţiilor de cercetare şi amânarea susţinerii publice a tezelor de doctorat, pe toată durata stării de alertă, având în vedere faptul că toate instituţiile necesare continuării activităţii de cercetare sunt închise, redeschiderea sălilor de studiu ale bibliotecilor centrale universitare şi a bibliotecilor universităţilor sau facultăţilor, eliminarea perioadelor de carantinare ale cărţilor, a limitei de cărţi şi a altor măsuri restrictive sau susţinerea financiară a serviciilor de împrumut interbibliotecar.

De asemenea, se solicită redeschiderea sălilor de studiu din cadrul sediului central şi a serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale ale României.

„Ignorarea constantă a acestor probleme pe care le reclamă studenţii şi doctoranzii duce gradual nu numai la pierderea încrederii în actuala guvernare, ci mai ales la scăderea drastică a calităţii cercetării, a standardelor academice şi a actului educaţional, la creşterea riscului de abandon universitar şi chiar la promovarea plagiatului în vederea îndeplinirii superficiale a obligaţiilor didactice şi de cercetare. Atât guvernanţii, cât şi persoanele cu funcţii de conducere în managementul academic, refuză în mod constant şi absurd să recunoască că în lipsa accesului fundamental la cărţi, publicaţii şi resurse de cercetare studenţilor şi doctoranzilor le este imposibil să redacteze lucrări de licenţă, masterat sau doctorat şi referate. Bibliotecile, arhivele şi laboratoarele oferă acces la resurse esenţiale pentru comunităţile academice, fără de care învăţământul superior şi cercetarea sunt golite de orice sens”, susţine preşedinte Ligii Studenţilor Iaşi, Maria-Alexandra Druţu. AGERPRES