litteris_forum.jpgUniversitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti, prin Facultatea de Arte şi Ştiinţe şi Centrul de Cercetare Comunic@rt, organizează “Litteris Forum”, o întâlnire culturală dedicată tinerilor pasionaţi de literatură şi arte.

Scopul acestui forum (de altfel, unul dintre punctele principale în programele de cercetare ale Universităţii) este să contribuie la cunoaşterea, aprofundarea şi mediatizarea literaturii şi artelor româneşti în cadrul învăţământului preuniversitar românesc, precum şi să sprijine creaţia artistică a elevilor, în noile coordonate cultural-educaţionale din Europa actuală.

Forumul se desfăşoară sub deviza “Comunicare în arte şi Artă în comunicare”, urmând a se acorda “Premiul Litteris” pentru secţiunile: poezie; proză; eseu (literar, ştiinţific); scenariu (text de teatru, cinematografie, balet); traduceri (din limba română într-o limbă străină şi invers); coregrafie (spectacol realizat de participanţi – fragmente pe CD, sau Synopsis); arte plastice (pictură, sculptură, grafică, design – fotografii ale operelor participante).

Premiul Litteris constă în suma de 500 RON şi asigurarea unui loc de student la una dintre facultăţile Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea”. Înmânarea premiilor se va desfăşura la Bucureşti la data de 23 aprilie, Ziua Universităţii şi Ziua Internaţională a Cărţii, începând cu orele 17.30 la Str. Matei Basarab nr. 18 bis, sector 3, Bucuresti. Seara de Premiere va fi deschisă de o personalitate marcantă a lumii culturale şi artistice româneşti care va rosti un Laudatio dedicat importanţei literaturii şi
artelor în condiţiile globalizării. Cele mai reuşite lucrări vor fi tipărite de Editura ERA într-un volum antologic.

Lucrările trebuie trimise la e-mail-ul forum@ugc.ro până la data de 23 martie cu menţiunea Pentru Litteris Forum. Lucrările pot fi trimise şi prin poştă la adresa: Bulevardul Energeticienilor Nr. 9 E, Bloc M1, Sector 3, București.