Legea manualului şcolar contribuie în mod eficient la îndeplinirea unui obiectiv de securitate naţională, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop.

De importanţă deosebită este că această Lege a manualului şcolar contribuie în mod eficient la îndeplinirea unui obiectiv de securitate naţională şi anume ‘dezvoltarea consolidată, durabilă şi adaptată schimbărilor sociale ale marilor sisteme publice (sănătate, educaţie, protecţie socială)’, diminuând unul dintre riscurile identificate în Strategia Naţională de Apărare a Ţării şi anume cel al deficienţelor din sistemul naţional de educaţie. Ca bun de interes public, întrucât este destinat funcţionării unui serviciu public, în speţă, sistemul de educaţie, manualul şcolar este achiziţionat din fonduri provenite de la bugetul de stat, respectând principiul eficienţei, în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime prin gestionarea resurselor existente„, a explicat ministrul.

El a arătat că, în situaţia în care manualul devine bun de interes public, Ministerul Educaţiei Naţionale achiziţionează conţinutul/ conceptul de la autori, iar manualul (ca manuscris, pdf şi în variantă digitală interactivă) intră în patrimoniul MEN.

Liviu Pop a susţinut că editurile nu se angajează să editeze manuale şcolare pentru minorităţile naţionale. „Trebuie spus că noul curriculum obligă la realizarea unor noi manuale şcolare pentru minorităţile naţionale. Editurile nu se angajează să editeze aceste manuale şcolare pentru minorităţile naţionale (în varianta tipărită şi digitală) pentru că tirajul este foarte mic, iar costurile se ridică la sume destul de mari. O altă cauză este şi caietul de sarcini, care prevede traducerea integrală a proiectului de manual. La această situaţie s-a ajuns şi datorită neparticipării editurilor la licitaţiile organizate de MEN, prin CNEE, pentru achiziţionarea de manuale şcolare, motivele fiind în principal tirajul redus, lipsa specialiştilor pentru realizarea formei digitale a manualelor şcolare în limbile minorităţilor naţionale şi costul ridicat al acestora”, a afirmat ministrul.

El a spus că, în urma consultării publice, Ministerul Educaţiei Naţionale va transmite spre aprobare Parlamentului varianta finală a proiectului de lege privind manualele şcolare. AGERPRES