În perioada 10-16 noiembrie 2019 o echipă formată din șase profesori de la Colegiul Tehnic C.F. „Unirea” din Pașcani a participat la cursul „Metode de reducere a părăsirii timpurii a școlii în societatea axată pe învățarea pe tot parcursul vieții”, în Olanda, în cadrul proiectului Erasmus + „Fii deștept! Fii prezent!”, 2019-1-RO01-K101-062242. Cursul s-a desfășurat în orașul Assen din Olanda, reunind participanți din România, Franța, Germania, Spania. Obiectivul acestei mobilități a fost îmbunătățirea pregătirii didactice și pedagogice a profesorilor, în vederea combaterii fenomenului de absenteism școlar.

Pe parcursul a șapte zile, profesorii de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Pașcani au avut oportunitatea de a cunoaște colegi din alte sisteme de educație, noi culturi, exemple de bună practică, cele mai eficiente metode de învățare. Cursanții au participat la activități de tip indoor, precum vizitele la Arhivele regiunii Drenthe, la muzeul „De Grotste Poppenhuis van Nederland” (cea mai mare casă a păpușilor din Olanda), moara de vânt „De Wachter” din Zuidlaren, acestea reprezentând metode alternative de învățare prin stabilirea de conexiuni între cunoștințele teoretice și aplicarea lor în viața cotidiană. De asemenea, participanții au beneficiat de incursiuni în activitățile non – formale, cum ar fi Vânătoarea de  Comori din orașul Assen, unde au folosit cunoștințe de geografie, istorie, arhitectură, biologie spre a descoperi edificii socio-culturale importante din orașul gazdă. Activitățile indoor au fost reprezentate de crearea unei hărți conceptuale pornind de la cuvântul cheie „creativitate”, de aplicarea jocului didactic în procesul de învățare și de participarea la atelierele cu tema „storytelling and story cubes” și „lego-listening”. Succesul aplicării metodelor a fost asigurat de competente precum comunicarea, lucrul în echipă, repartizarea riguroasă a sarcinilor de lucru.

“Partea teoretică a fost prezentă prin ateliere pe tema părăsirii timpurii a școlii și importanța TIC in educație. Punctul culminant al activităților a fost marcat de un exemplu de bună practică mult așteptat, vizita la Drenthe College, școală vocațională, unde profesorii români și străini au aflat despre structura organizațională a colegiului, dotările de care beneficiază elevii și modul în care se desfășoară orele de practică. De asemenea, fiecare țară a avut posibilitatea să își prezinte viziunea asupra săptămânii printr-un foto-reportaj care a surprins cele mai importante momente ale formării din Olanda. Finalul unei experiențe didactice de succes a fost marcat de evaluarea online unde fiecare cursant a făcut dovada achizițiilor teoretice și deprinderilor practice dobândite”, a declarat Prof. Iuliana Gordin, Purtător de cuvânt, Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea”, Paşcani.