univ_cuza_iasi.jpgLiga Studenţilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a câştigat, în instanţă, suspendarea alegerilor pentru toate structurile de conducere ale acestei instituţii de învăţământ superior. Magistraţii Tribunalului Iaşi au decis suspendarea întregii metodologii de alegeri. Astfel, au fost suspendate alegerile pentru funcţiile de rector al universităţii, decani ai facultăţilor, precum şi pentru reprezentanţii în senatul universităţii, consiliile facultăţilor, consiliile departamentelor şi consiliile şcolii doctorale. Decizia judecătorilor de la Tribunalul Iaşi nu este definitivă, reprezentanţii Universităţii având dreptul să înainteze recurs în următoarele cinci zile.

Magistraţii au luat această decizie după ce la sfârşitul lunii decembrie 2015 Liga Studenţilor din Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi a înaintat o cerere către Tribunalul Iaşi de suspendare a Metodologiei de organizare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere academică din instituţia de învăţământ superior.

În acelaşi timp, în aceste zile, în urma depunerii unui memoriu de către LS Iaşi, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a solicitat instituţiei să elimine criteriile discriminatorii impuse studenţilor pentru participarea la alegeri. Printre neregulile constatate se numără introducerea condiţiei ca reprezentanţii studenţilor să fie integralişti şi să aibă cel puţin media opt, contrar prevederilor Legii Educaţiei Naţionale şi Statutului Studentului, lipsa de transparenţă în procesul de organizare al alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere, precum şi organizarea alegerilor în perioada sesiunii şi a vacanţei, când studenţii nu pot vota, deşi aceştia sunt reprezentanţi în proporţie de 25% în structurile decizionale şi de conducere.

„Salutăm decizia instanţei şi considerăm că este un rezultat foarte important pentru studenţi, care vizează viitorul întregii Universităţi, dar şi pentru Mişcarea Studenţească din România. Legea Educaţiei Naţionale este mai presus decât orice hotărâre luată de vreo structură de conducere a unei instituţii de învăţământ superior, autonomia universitară fiind limitată de respectarea cu stricteţe a legislaţiei în vigoare. Mulţumim Ministerului Educaţiei pentru sprijinul pe care ni l-au acordat în rezolvarea acestei probleme. Mai sunt şi alte nereguli în cadrul instituţiei, prin care se încalcă drepturile studenţilor, pentru care vom lupta până la capăt pe toate căile legale”, a declarat Silvian-Emanuel Man, preşedinte LS Iaşi.

Consiliul de Administraţie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nu s-a implicat în niciun fel în procesul de elaborare a Codului „Drepturile şi obligaţiile studenţilor UAIC” şi a Metodologiei de organizare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere academică din UAIC, se arată într-un comunicat de presă remis joi.

Reprezentanţii Consiliului de Administraţie anunţă că vor solicita Senatului Universităţii să se constituie în şedinţă extraordinară pentru a analiza situaţia creată prin contestarea Metodologiei, inclusiv a atribuţiilor sale legitime, şi a decide în conformitate cu spiritul legislaţiei şi al Cartei Universităţii.
Potrivit comunicatului, primul document a fost elaborat de către reprezentanţii studenţilor în Senatul universităţii, în colaborare cu cei din celelalte structuri de conducere la nivelul facultăţilor, precum şi cu asociaţiile studenţeşti. Ulterior, se menţionează în documentul de presă, acesta a fost discutat, analizat şi aprobat de Senatul Universităţii în data de 30 ianuarie 2014.

„Metodologia a fost elaborată, discutată şi analizată în două şedinţe consecutive ale Senatului Universităţii, din care fac parte, potrivit Legii 1/2011 şi în conformitate cu prevederile celorlalte acte normative în vigoare, reprezentanţii legitimi ai studenţilor. Propunerile studenţilor au fost adoptate fără modificări. Punctul III.2 din Metodologie a rezultat din dezbaterea reprezentanţilor studenţilor privind calitatea actului de reprezentare în structurile de conducere ale Universităţii şi facultăţilor. A fost însuşit şi aprobat de Senatul UAIC în baza atribuţiilor care-i revin potrivit legii şi a autonomiei universitare. Nimeni din personalul didactic nu s-a implicat în vreun fel în decizia studenţilor şi nici nu le-a impus stabilirea unor criterii de departajare sau condiţionalităţi”, se precizează în comunicatul de presă.
Conducerea executivă consideră că Senatul Universităţii, incluzând reprezentanţii legitimi ai studenţilor, a procedat corect, respectând integral prevederile legale.

„Dreptul studenţilor de a alege şi a fi ales în mod democratic ‘printr-un vot universal, direct şi secret, la nivelul diverselor formaţii, programe sau cicluri de studiu, atât în cadrul facultăţilor, cât şi al universităţii’ este indiscutabil şi nu poate fi condiţionat de către conducerea universităţii. În schimb, studenţii pot decide să fie reprezentaţi de persoane care îşi îndeplinesc misiunea esenţială de a învăţa şi a acumula experienţă şi, în plus, au disponibilitatea de a desfăşura activităţi în beneficiul binelui instituţional comun şi în serviciul colegilor lor”, se arată în documentul de presă.

În acelaşi comunicat se menţionează că, dacă persoanele din conducerea executivă a Universităţii şi facultăţilor sau membri ai corpului profesoral s-ar implica în deciziile reprezentanţilor legitimi ai studenţilor, ar comite un act „imoral şi ilegal”. „Pe de altă parte, pretenţiile exagerate ale unor închipuiţi reprezentanţi ai studenţilor, care îşi arogă abuziv şi nelegitim dreptul de a folosi numele Universităţii, şi deciziile superficiale ale unor terţe persoane sau entităţi, indiferent de nivel sau resort, constituie o încălcare gravă a dreptului de reprezentare a majorităţii covârşitoare a studenţilor şi aduc o atingere nepermisă autonomiei universitare”, se mai menţionează în comunicatul de presă. AGERPRES