sport_elevi.jpgDouă ore de ”Educaţie fizică” şi alte două ore la disciplina ”Muzică şi mişcare” pentru elevii din clasele pregătitoare, I şi a II-a sunt prevăzute în proiectul de plan-cadru pentru învăţământul primar – document propus de Ministerul Educaţiei Naţionale şi supus dezbaterii publice până pe 19 februarie.

Acelaşi proiect prevede două ore de ”Educaţie fizică” şi o oră la disciplina ”Joc şi mişcare”, pentru elevii claselor a III-a şi a IV-a. Potrivit propunerii MEN, o altă noutate a acestui proiect o constituie absenţa plajei orare pentru disciplinele din trunchiul comun, în scopul asigurării echităţii şi a unităţii de formă a planului-cadru.

”Funcţiile plajei orare de oferire a posibilităţii de aprofundare/remediere sau de extindere pot fi realizate prin valorificarea timpului la dispoziţia profesorului. Legea Educaţiei Naţionale precizează modul în care pot fi folosite orele pentru disciplinele din trunchiul comun: ‘programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, în cazul copiilor cu probleme speciale, pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performante superioare, conform unor planuri individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev’. Plaja orară este păstrată pentru curriculumul la decizia şcolii, constituit, potrivit art. 65, al. (5), din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ”, prevede planul propus de MEN.

Cadrele didactice, părinţii şi reprezentanţii societăţii civile pot să transmită observaţii şi propuneri referitoare la proiectul de plan-cadru pentru învăţământul primar, prin completarea unui formular de consultare, disponibil la adresa: https://www.surveymonkey.com/s/PC-primar până la data de 19 februarie. AGERPRES