Două dintre facultăţile Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au optat ca în cel de-al doilea semestru din anul universitar 2021-2022 cursurile să se desfăşoare în format onsite, majoritatea preferând să fie în format mixt.

Potrivit reprezentanţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în 10 dintre facultăţile universităţii studenţii vor urma cursurile şi seminarele în format mixt, în alte trei vor fi cursuri on-line, şi la doar două facultăţi studenţii vor reveni în format fizic la şcoală atât la cursuri cât şi alte activităţi universitare.

Astfel, la facultăţile de Biologie, Chimie, Drept, Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Fizică, Geografie şi Geologie, Informatică, Istorie, Matematică, Teologie Romano-Catolică activităţile didactice vor fi desfăşurare cursuri în format mixt. La facultăţile de Economie şi Administrarea Afacerilor, Litere, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei activităţile didactice vor fi desfăşurate online, iar la facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport, şi cea de Teologie Ortodoxă cursurile şi seminarele vor fi desfăşurate faţă în faţă.

Deciziile au fost luate de conducerea UAIC în urma consultării studenţilor în privinţa modului de desfăşurare a activităţii didactice. AGERPRES