Manifestări dedicate sărbătorii a 42 de ani de învăţământ tehnic la Bacău

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat, în perioada 27 – 29 iunie 2018, trei conferințe internaționale (OPROTEH, ediţia a XIII-a; COFrRoCA, ediţia a X-a; CIEI, ediţia a XI-a), la care se adaugă o Sesiune națională de comunicări științifice studențești. Manifestările științifice din acest an omagiază împlinirea a 57 de ani de învățământ superior la Bacău și a 42 de ani de învățământ tehnic superior.

Programul conferinţelor a reunit un număr total de 7 secţiuni ce cuprind 185 de lucrări din care 83 aparţin cercetători şi cadre didactice universitare din străinătate înscrişi la cele 3 conferinţe (Grecia, Algeria, Chile, Spania, Bulgaria, UK, Polonia, Franţa, Republica Moldova, India, Iran, Madagascar, Maroc, Rusia, Senegal, Tunisia). Cele trei conferinţe tratează variate arii tematice din domenii precum: Inginerie industrială, Ingineria mediului, Dezvoltare durabilă, Inginerie mecanică, Inginerie şi management, Mecatronică şi robotică, Electroenergetică, Termoenergetică, Smart City, Chimia aplicată în industria alimentară, farmaceutică şi cosmetică, Inginerie de proces, Valorificarea agroresurselor.

La Sesiunea națională de comunicări științifice studențești Ingineria – Profesia viitorului, aflată la cea de-a II-a ediţie, s-au înscris 81 de lucrări. Cele mai bune 30 de lucrări din cadrul celor 9 secţiuni au fost evaluate de un juriu de specialişti şi au fost premiate.

Deschiderea oficială a manifestărilor a avut loc miercuri, 27 iunie 2018, ora 10:30, în Aula Universităţii. Din prezidiu au făcut parte şi au avut alocuţiuni:

– Maricica COȘA, Prefectul Judeţului Bacău,

– Sorin BRAȘOVEANU, Președintele Consiliului Județean Bacău,

– Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău,

– Prof. univ. dr. ing. Mihail MINESCU, Prorector Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești,

– Prof. univ. dr. ing. Nicolay Petrov MIHAILOV, Universitatea „Angel Kanchev” Ruse, Bulgaria,  Doctor honoris causa al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău,

– Prof. Gérald GUILLAUMET, Universitatea din Orleans, Doctor honoris causa al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău,

– Prof. Mohamed AKSSIRA, Directeur de Laboratoire de Chimie Physique &Chimie Bioorganique, Université Hassan II Casablanca,

– Prof. univ. dr. ing. Dumitru NEDELCU Director pentru Studii Universitare de Doctorat din Universitatea „Gh. Asachi” din Iași,

– Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY, Rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău,

– Prof. univ. dr. ing. Valentin ZICHIL, Decanul Facultății de Inginerie şi Preşedintele Comitetului de Organizare.

 

După cel de-al XXIII-lea Simpozion naţional de Mecanica Ruperii care s-a desfăşurat la Sibiu, în perioada 19-21 octombrie 2017, Comitetul executiv al Asociaţiei Române de Mecanica Ruperii s-a întrunit la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru o şedinţă de lucru în vederea stabilirii colaborării între cadrele didactice şi implicarea acestora în cadrul Asociaţiei.

În cadrul festivităţii de deschidere Facultatea de Inginerie a oferit Diploma de membru de onoare al  Corpului academic domnului Prof. univ. dr. ing. Cristian NICHITA de la Université Le Havre, Franţa. Colaborarea cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a început acum zece ani fiind concretizată prin acorduri bilaterale Erasmus încheiate cu Departamentul de Energetică și Știința Calculatoarelor, din cadrul Facultăţii de Inginerie, precum şi prin contracte de cercetare științifică realizate în cadrul AUF, la care au participat mai multe cadre didactice și studenţi.

Prof. univ. dr. Dan-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ, Prorector pentru programe de cercetare a prezentat contribuţia adusă la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul de activitate al Prof. univ. dr. ing. Cristian NICHITA şi a înmânat diploma şi placheta din partea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.