Congresul Matematicienilor Români, anul 1956, Conferința Națională de Cibernetică, anul 1958,  Cursuri de informatică organizate de CCUB 1963-1969, Colocviul „Tehnici de calcul și calculatoare”, anul 1967, Colocviul „Pregătirea cadrelor pentru informatică”, Academia R.S.R., anul 1971, Colocviul Național de Informatică (INFO Iași), anul 1977, Sesiunea Științifică a CCUB, Aniversare CCUB-25 de ani, anul 1987, ROSE 93, Linux în Romania – sisteme open source, anul 1993, Simpozionului internațional de informatică economică – Ingineria programării și Informatică aplicată (ASE), anul 1993, Concursul de informatică InfoEducație – Vrancea, din anul 1994 etc.

 • “Știința calculatoarelor în țara noastră își are originea în anume preocupări ale matematicienilorGrigore C. Moisil, Activitatea Centrului de Calcul al Universității din București, revista AMC, nr. 13-14, Editura Tehnică, 1970
 • Deschide cartea și vezi ce au gândit alții, apoi închide cartea și gândește singurHeyde/Karl Jaspers

Prelucrare după Proiectul ROINFO “Romanian Informatics” 2018-2022,  studii și cercetări realizate în cadrul Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST), Academia Română, Marin Vlada (coord), volumul V: Computing-Dezvoltare (cap. 11-12), din ciclul „Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact. Oameni, instituții, concepte, teorii și tehnologii”, Editura MATRIX ROM 2021.

Manifestări științifice de pionierat în domeniul informaticii/IT

 • Congresul Matematicienilor Români, anul 1956

Primul Congres a avut loc în anul 1929 la Cluj având ca promotor pe Petre Sergescu, dar având concursul celor mai reputați matematicieni români din acea perioadă. Al II-lea Congres a avut loc la Turnu Severin, în 1932, bucurându-se ca și primul de participarea unor mari matematicieni ai timpului, Paul Montel, Arnaud Denjoy, Waclaw Sierpinski și alții. Al III-lea Congres s-a desfășurat la București, în 1945, cu o participare modestă a matematicienilor străini, date fiind condițiile dificile de la sfârșitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Cel de-al IV-lea Congres a fost organizat tot la București, cu o pregătire specială, în anul 1956. Statul român a făcut un efort special și prestigiul de care se bucurau matematicienii romani (toți formați în marile școli din occident) au permis invitarea unui număr însemnat de matematicieni străini, de faimă internațională. Din Franța¸ au participat Jacques Hadamard și Arnaud Denjoy, din Japonia – Masuo Hukuhara, din Germania – W. Blaschke, din Statele Unite – Einar Hille și S. Eilenberg, din Uniunea Sovietică – I. Vekua, din Polonia – K. Kuratowski și T. Wazewski. A fost un prilej de reîntâlnire a matematicienilor români din generația lui Grigore C. Moisil, Gheorghe Vrânceanu, Miron Nicolescu, Simion Stoilow, Nicolae Teodorescu, Tiberiu Popoviciu cu foștii lor mentori sau colegi. După anul 1956 Congresul s-a mai organizat abia în anul 2003, la Pitești, și au urmat alte ediții o data la 4 ani. În anul 2007 a fost la București, în 2011 la Brașov, iar în anul 2015 la Brașov. Mărturia ing. Victor Toma despre Congresul matematicienilor români, anul 1956: “În aceeaşi perioadă au avut loc în ţară numeroase manifestări ştiinţifice atât cu caracter naţional, cât şi internaţional. O manifestare deosebită a Şcolii matematice româneşti a constituit-o Congresul internaţional de matematică, ţinut la Bucureşti în toamna anului 1956, la care au participat mai mulţi matematicieni renumiţi de peste hotare. În calitatea sa de preşedinte al Societăţii Matematice din România, prof. Moisil a avut un important rol organizatoric. Între altele, a organizat pentru participanţii la Congres vizite de informare la Laboratorul de calculatoare electronice de la I.F.A. Măgurele. Calculatorul CIFA-1 era deja construit şi urma să intre în funcţiune câteva luni mai târziu, în aprilie 1957. Pentru mulţi dintre matematicienii ale căror preocupări erau eminamente teoretice, acesta era un domeniu nou şi vedeau pentru prima dată un calculator electronic. Iar, licăririle lămpilor indicatoare cu neon care marcau efectuarea unui şir de operaţii aritmetice cu numere din câte 10 cifre zecimale produceau un efect magic, fiecare gândindu-se că şi în creierul propriu se produc fenomene similare. Bineînţeles că aceste vizite suscitau numeroase discuţii, în special cu privire la aplicaţiile viitoare ale calculatoarelor electronice, iar prof. Moisil, în calitate de moderator al discuţiilor, se simţea în elementul său. Dânsul urmărise cu o curiozitate nativă evoluţia construcţiei primului calculator electronic românesc, participase şi la Congrese de specialitate, iar din punct de vedere teoretic se ocupase ani îndelungaţi de teoria algebrică a mecanismelor automate, astfel că dispunea de toate datele necesare unor discuţii competente”.

 • Conferința Națională de Cibernetică, anul 1958

În anul 1958, din inițiativa acad. Tiberiu Popoviciu, la Institutul de Calcul din Cluj-Napoca este organizată prima Conferință Națională de Cibernetică din România [O. Aramă, 1968, E. Popoviciu, 1999, E. Popoviciu, 2004]. Ca savant vizionar, Tiberiu Popoviciu a avut preocupări mai largi decât cele din sfera matematicii. El a intuit importanța și utilitatea calculatoarelor, care au început să fie construite în timpul celui de-Al Doilea Război mondial. După instalarea comunismului în România, Cibernetica era definită ca ”pseudoștiința reacționară inventată de burghezie pentru a abate atenția proletariatului de la lupta de clasă”. Cum s-a renunțat la această definiție în România, și cum a devenit cibernetica utilă? Este greu de răspuns exact și documentat. Putem opina că statele comuniste au fost nevoite să renunțe la această atitudine când, pentru a ține pasul cu țările din vest, s-au decis să construiască calculatoare electronice. Cert este că, în România, prima Conferință Națională de Cibernetică a fost organizată în 1958 [O. Aramă, 1968], [E. Popoviciu, 1999], [E. Popoviciu, 2004] iar rolul hotărâtor al lui Tiberiu Popoviciu nu poate fi pus la îndoială. În 1962 se înființează la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj secția  ”Mașini de Calcul” pentru studenții din anul V, secție la care începe predarea noţiunilor de informatică. Rolul lui Tiberiu Popoviciu este larg recunoscut.

 

 • Cursuri de informatică organizate de CCUB 1963-1969

Cursuri de utilizare a calculatoarelor în perioada 1963-1969, când Gr. C. Moisil era director al Centrului de Calcul al Universității din București (CCUB)

 • Centrul de Calcul al Universității din București (CCUB),
 • Institutul de Matematică al Academiei, Institutul Energetic al Academiei,
 • Observatorul Astronomic al Academiei, Institutul de Mecanica fluidelor al Academiei,
 • Centrul de Cercetări Aerodinamice, Ministerul Petrolului și Chimiei,  Ministerul Construcțiilor de Mașini,  Ministerul Căilor Ferate,
 • Ministerul Forțelor Armate, Academia Militară București, Institutul Politehnic București, Institutul de Construcții București,
 • Facultatea de Matematică din Iași, Institute de Proiectare, ISPE, IPROMET, ISCAS, CEPECA, IPACH, CSCAS

Seminarii științifice organizate de Centrul de Calcul al Universității din București (CCUB) în perioada 1963-1969. La Centrul de Calcul al Universității din București (CCUB) s-au ținut multe „Seminarii de învățare și cercetare”:

 • Seminarul de „Teoria algebrică a mecanismelor automate” condus de C. Moisil (din anul 1954).
 • Seminarul de „Logică matematică” (din anul 1966) condus de C. Moisil.
 • Seminarul de „Biologie matematică” (din anul 1959) condus de Paul Constantinescu.
 • Seminarul de „ALGOL” (din anul 1966) condus de Paul Constantinescu. Lecțiile au fos publicate în cartea „Introducere în programarea automată”, Editura Tehnică, 1967.

Sursa: Articol preluat din revista AMC-Automatică, Metrologie, Calculatoare, nr. 13-14, Editura Tehnică, 1970. Scanată și postată online http://c3.cniv.ro/?q=2018/restituiri.

 

 • Colocviul „Tehnici de calcul și calculatoare”, anul 1967

În august 1967, cercetătorul mat. Ion Văduva (în perioada 1964-1970 a fost cercetător principal și apoi șef de sector la Centrul de Statistică Matematică, Academia Româna) a fost rugat de profesorii Nicolae Teodorescu și Grigore C. Moisil să  ajute la orgnizarea unui important Colocviu ce urma să marcheze în țara noastră amploarea preocupărilor pentru dezvoltarea Informaticii. Este vorba de Colocviul Internațional “Tehnici de calcul și Calculatoare”, desfășurat la București în 22-26 septembrie 1967. Din Comitetul de organizare al Colocviului făceau parte aproape toate personalitățile științifice din România. Pe lângă cei doi academicieni menționați, mai făceau parte Rectorii Universității și Politehnicii din București, Prof. Manea Mănescu (demnitar de partid și “patron” de facto al ASE București) și alții. La Colocviu au participat aprox. 50 străini, majoriratea din țările Est-Europene și a avut următoarele secțiuni: 1. Tehnici de calcul numeric și nenumeric, 2. Structura calculatoarelor numerice și sisteme de programe, 3.Aplicații ale tehnicii de calcul în economie, industrie și cercetare științifică, 4.Calculatoare analogice și utilizări, 5. Sisteme de cacul și organizarea centrelor de calcul.

 

 • Colocviul „Pregătirea cadrelor pentru informatică”, Academia R.S.R., anul 1971

Referatul acad. Gr. C. Moisil privind Rolul Academiei R.S.R. în dezvoltarea informaticii în țara noastră. Colocviul „Pregătirea cadrelor pentru informatică”. Articole de: Gr. C. Moisil, Victor Toma, Tiberiu Popoviciu, Gr. C. Moisil și Al. Rosetti, Al. Rosetti și Boris Cazacu, Gh. Mihoc, 17-19 februarie 1971. Articole preluate din referatul prezentat de Gr. C. Moisl la Colocviul „Pregătirea cadrelor pentru informatică”, 17-19 feb. 1971. Scanat și postat online http://c3.cniv.ro/?q=2018/restituiri.

 

 • Colocviul Național de Informatică (INFO Iași), anul 1977

Evenimentul a fost inițiat la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași – Facultatea de Matematică, de prof. Călin Petru Ignat, care devine director al Centrului de Calcul al Universității, din anul 1975. A început în anul 1975 cu Colocviul Național Studențesc (CNS) „Probleme actuale de Informatică” INFO-IAȘI, ediția I și care s-a desfășurat tot din 2 în 2 ani,  în perioada 1976-1988. De fapt, ediția I a fost în anul 1975, ediția a II-a în anul 1976, iar apoi, începând cu ediția a III-a, din anul 1978 s-a desfășurat din 2 în 2 ani. A se vedea secțiunile I și II din articolulu despre INFO Iași. După anul 1990, Colocviu de Informatică INFO-IAȘI a continuat apariția începând cu anul 1991, dar cu deschidere către comunitatea internațională din domeniul Informaticii (Computer Science) sub denumirea „Romanian Symposium on Computer Science” (ROSYCS) Iași, în colaborare cu specialiști din întreaga lume: România, USA, Canada și țări ocidentale. De exemplu, participarea  la ROSYCS 1996 a fost din România, USA, Franța, Regatul Unit, Japonia, Rusia și Republica Moldova. Ediția din anul 1993 a fost organizată de noua Facultate de Informatică de la Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, ce a fost înființată în anul 1992, primul decan fiind profesorul Costică Cazacu. Astăzi aceasta este unica facultate de informatică din România.

 

 • Sesiunea Științifică a CCUB, Aniversare CCUB-25 de ani, anul 1987

Anul 1987 – Simpozion aniversar”25 ani de la înființarea CCUB”. Cu ocazia sărbătoriririi a 25 ani de la înființarea CCUB, în februarie 1987, s-a desfășurat un Simpozion aniversar, ”25 ani de la înființarea CCUB”, la care au participat și numeroși colegi de la Centrele de calcul ale universităților din Cluj și Iași, reprezentate de directorii Prof. Grigor Moldovan (Cluj) și Prof. Călin Ignat (Iași). În raportul pe care l-a prezentat la deschiderea simpozionului, prof. Ion Văduva a evocat evoluția CCUB în cei 25 ani, iar Prof. Solomon Marcus a prezentat o retrospectivă istorică privind contribuțiile lui Moisil la dezvoltarea informaticii la noi în țară. Lucrările științifice prezentate la simpozion au fost publicate într-un Volum litografiat, prefațat de alocuțiunile Acad. Nicolae Teodorescu, Decanului Facultății de Matematică, Prof. Nicu Boboc și ale Rectorului Universității, Prof. George Ciucu. Din păcate, Acad. Grigore C. Moisil, care a decedat în 1973, în Canada, nu a avut ocazia să se bucure de rezultatele Centrului de Calcul, ctitoria sa.

Manifestări științifice și proiecte în domeniul informaticii/IT după anul 1990

 

 • ROSE 93, Linux în Romania – sisteme open source, anul 1993

Programul Free Unix for Romania (condus de Marius Hâncu și apoi de Teodor Lungu) început în anul 1992, a dus la constituirea primei generaţii de utilizatori de Linux la noi în ţară. Programul a constat în contribuţii ale unor donatori români stabiliţi în străinătate, o donaţie a Fundaţiei Soros pentru achiziţionarea de cărți care au ajuns la numeroşi beneficiari. Acest program s-a desfăşurat în paralel cu dezvoltarea primelor proiecte de reţele metropolitane şi naţionale conectate la Internet, adică roedu.net (condus de Nini Popovici) şi RNC (condus de Eugenie Stăicuţ). Câteva rememorări recente: Netul românesc, la 18 ani; De la free software la internet şi continuarea.

Prezentare facută de Marius Hâncu, la ROSE 1993 (http://linux.punct.info/rose93.html) și un interviu (despre organizația Free Unix for Romania, http://linux.punct.info/interviu.html) acordat revistei Open pe aceeași tema. Programul conferinţei ROSE-1995 și o descriere post factum a desfăşurării Conferinţei  ROSE 95, (http://linux.punct.info/postrose.html). Programul conferinţei ROSE-1996.  Acest prim val a avut loc la nivelul structurilor existente, adică în facultăţile de profil din Politehnică (fac. de electronică, prof. Bodea; Fac. de automatică/calculatoare, prof. Irina Atanasiu, Nini Popovici), institutele de cercetări (IIRUC, ICI), a unor organizaţii non-profit (cum ar fi GURU, condus de Alexandru Rotaru) şi comerciale sau a unor persoane private (cercetători, studenţi, hobişti) conectate într-un fel sau altul la aceste structuri. Primul val s-a manifestat prin mijloace specific academice: acţiuni educaţionale mai mult pe bază de voluntariat, prezenţa unor personalităţi academice locale sau internaţionale, conferinţe cu caracter primalmente academic (conferinţele ROSE). Sursa – Dan Corlan, Linux în România, http://linux.punct.info/ , http://dan.corlan.net/.

 

 • Simpozionului internațional de informatică economică – Ingineria programării și Informatică aplicată (ASE), anul 1993

Simpozionului internațional de informatică economică – Ingineria programării și Informatică aplicată s-a desfășurat la ASE București, organizat de Catedra de Informatică Economică, 19-22 mai 1993. Au participat specialiști din Anglia, Austria, Egipt, Israel, Franța, Germania, Republica Modova, Suedia și România. A avut următoarele 11 secțiuni: 1. Medii și instrumente software, 2. Standarde și protecție software, 3. Modelarea calității software, 4. Căutări în spațiul spluțiilor, 5. Programare și baze de date orientate pe obiecte, 6. Baze de date, 7. Metode de analiză și proiectare a sistemelor informatice, 8. Sisteme expert și rețele neuronale, 9. Sisteme de operare și teleprelucrare, 10. Aplicații ale informaticii în domeniile contabil și financiar-bancar, 11. Aplicații ale informaticii în medicină, învățământ și în alte domenii ale activității economico-sociale.

Sursa: Department of Economic Informatics and Cybernetics (2014, http://www.conferenceie.ase.ro/ ) , http://www.conferenceie.ase.ro/wp-content/uploads/2014/05/Cuprins-IE1993.pdf , http://www.conferenceie.ase.ro/wp-content/uploads/2014/12/Monografie1993.pdf .

 

 • Concursul de informatică InfoEducație – Vrancea, din anul 1994

Organizat din 1994 – pe baza unui regulamentul și a unor criteriile de aplicare a regulamentului, este dedicat elevilor cu aptitudini, înclinații și interes pentru crearea aplicațiilor informatice, atât de la profilul informatică cât și de la alte profile. Secțiuni – Web, Roboți, Multimedia, Educațional, Utilitar. Concursul se desfășoară în patru etape: pe unitatea școlară, locală, județeană și națională. Etapa națională se desfășoară în tabăra Galaciuc, județul Vrancea. La fiecare etapă vor fi prezentate lucrări realizate de către elevi, indiferent de anul de studiu (clasele IX – XII). Participarea la etapele ulterioare este hotărâtă de clasamentele etapelor anterioare. În etapa finală există și un concurs open, pe echipe, pe parcursul a 24 de ore. Concursul constă în realizarea unei lucrări pe o temă dată. Lucrarea va îmbina elemente de proiectare, programare și design. Pe întreaga durată a taberei se vor organiza și sesiuni de comunicare pe teme de inginerie software. Toate mijloacele IT sunt oferite de Colegiul Național Unirea, comunitatea Tulnici și Liceul Vidra.

Sursa: https://infoeducatie.ro/despre , http://upir.ro/index.php/ro/stiri/77-acadnet-si-infoeducatie-sunt-de-anul-acesta-olimpiade-nationale-de-programare-practica-si-creatie-digitala .

 

 • Programul „Sistemul Educaţional Informatizat” (SEI), perioada 2001-2009

Programul de informatizare a sistemului educaţional din România – Sistemul Educaţional Informatizat (SEI). Proiectul reprezintă cel mai amplu program derulat de Guvernul României în domeniul informatizării sistemului de învățământ și al promovării educației asistate de calculator. Programul SEI „Sistem Educațional Informatizat” a fost lansat în 2001 de Ministerul Educației, Cercetării și Inovației și a acoperit pe parcursul celor 8 ani de implementare toate instituțiile de învățământ preuniversitar din țară. SEI – Sistemul Educaţional Informatizat, este un proiect complex pentru susţinerea procesului de predare – învăţare în învăţământul preuniversitar cu tehnologii de ultimă oră. În anul 2001, în România existau doar 3 calculatoare pentru fiecare 100 de elevi din învăţământul gimnazial şi 5 calculatoare pentru fiecare 100 de elevi de liceu. În medie, pentru fiecare 100 de elevi reveneau 3,5 calculatoare conectate la Internet. Aducerea nivelului de informatizare a educaţiei la standarde europene impunea cu prioritate extinderea accesului la calculatoare pentru fiecare elev şi pentru fiecare profesor. Pentru ca un asemenea demers să aibă succes, s-a impus dotarea, la nivel naţional, a tuturor şcolilor din învăţământul preuniversitar.

Programul SEI a avut următoarele obiective: dotarea tuturor şcolilor din România cu o soluţie IT completă, adaptată procesului de predare – învăţare, care permite de asemenea şi un management performant al activităţii şcolilor introducerea de resurse interactive în sistemul educaţional, prin intermediul unor proiecte specifice, proiectate în scopuri didactice şi administrative informatizarea comunicării interne şi publice în sistemul de învăţământ elaborarea Bazei de Date Naţionale a Educaţiei, care permite utilizarea eficientă a analizelor, pentru a funcţiona ca un instrument de suport decizional oferirea de acces egal tuturor elevilor şi profesorilor din învăţământul preuniversitar la instrumente moderne de predare-învăţare crearea unei mase critice de cunoştinţe cu scopul de a încuraja profesorii şi elevii absolvenţi să folosească în mod eficient calculatoarele.

Totodată, în cadrul proiectului au fost dezvoltate proiecte IT cu scopul de a sprijini organizarea examenelor naţionale pentru elevii din şcoli şi licee, precum şi pentru profesori: dezvoltarea de proiecte IT cu scopul de a sprijini organizarea examenelor naţionale: examenele de admitere în licee şi şcoli profesionale (ADLIC – 2.617.380 absolvenţi în perioada 2001 – 2014), 2.799.448 de candidaţi la Bacalaureat (2003-2014) examenul de titularizare a profesorilor (567.974 profesori, 2003-2014).

Sursa: http://www.siveco.ro/ro/despre-siveco-romania/studii-de-caz/sei, https://www.simavi.ro/ro/sistemul-educationa-informatizat-sei, https://www.elearning.ro/utilizarea-tehnologiilor-elearning-cele-mai-importante-10-initiative-si-proiecte-din-romania , http://mvlada.blogspot.com/2012/06/ .

 

 • Platforma de e-learning TimSoft, din anul 2001

Portalul TimSoft (2001, www.timsoft.ro) – platformă de e-learning, iniţiativă a firmei TimSoft. Timsoft ofera cursuri online, gazduire/ dezvoltare de cursuri/ workshop-uri online, consultanță în eLearning și în utilizarea blogurilor, dezvoltare de sisteme integrate de eLearning, design web.

Sursa: http://www.timsoft.ro/ , http://www.timsoft.ro/index.php?pagina=workshop

 

 • Platforma “Cancelaria Naţională”, din anul 2003

Portalul Didactic.ro (2003, www.didactic.ro)  – platforma “Cancelaria Naţională”, iniţiativă a firmei Softwin (www.softwin.ro). Didactic.ro este comunitatea dascălilor din România şi cel mai mare portal de resurse educaţionale din ţară. Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar românesc se întâlnesc în această cancelarie virtuală pentru a face schimb de experienţă şi a discuta despre ultimele noutăţi din domeniul educaţional sau pentru a anunţa evenimentele pe care le organizează. Didactic.ro este un proiect susţinut de Intuitext, compania de software educaţional a grupului Softwin. Creat în 2003, portalul numără în prezent 1129578 de membri şi oferă 351118 materiale didactice. Site-ul “pereche” al comunităţii Didactic.ro este Olimpiade.ro, portalul concursurilor şi olimpiadelor şcolare din România, unde elevii, cadrele didactice şi părinţii pot găsi informaţii complete legate de competiţiile şcolare şi pot face schimb de impresii despre organizare, subiecte şi programa concursurilor.

Sursa: https://www.didactic.ro/ .

 

 • Concursul de software educațional “Cupa Siveco”, perioada 2003-2009

Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO creat de SIVECO România în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării reunește tineri care prin ideile lor inovatoare contribuie creativ la dezvoltarea pieţei software. Sub auspiciile Centrului Virtual de Excelenţă SIVECO se derulează două programe principale: CUPA SIVECO – concurs de soft educaţional; .campion este un program de pregătire de performanţă în informatică, susţinut de profesori de prestigiu şi studenţi, foşti câştigători ai olimpiadelor internaţionale de informatică. Siveco Romania, firma care a realizat programul cadru e-learning – AEL, a organizat sub patronajul Ministerului Educației și Cercetării și în parteneriat cu PC Magazine Concursul Național de Software educațional „Cupa Siveco„. Echipa Colegiului Național Cantemir Vodă din Bucuresti, desemnata câștigatoarea trofeului Siveco, va lua parte la cea mai importanta expozțtie anuală de produse educaționale, EDUCA, ce va avea loc în luna decembrie la Berlin.

Sursa: http://www.siveco.ro/ro/despre-siveco-romania/presa/revista-presei/concursul-national-de-software-educational-cupa-siveco  , http://www.cniv.ro/2009/cupa-siveco , https://adevarul.ro/news/societate/cupa-siveco—concurs-soft-educational-1_50abcd267c42d5a663806689/index.htmlhttp://campion.edu.ro/index.php .

 

 • Conferința Națională de Învățământ Virtual (CNIV), din anul 2003

Proiect de tehnologii e-Learning în educație și cercetare de la Universitatea din București. Iniţiată ca un proiect naţional, în anul 2003, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual (CNIV) şi-a propus în educaţie şi cercetare, obiective privind noi tehnologii de e-learning şi software educaţional, promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţie şi cercetare în conformitate cu programele europene: procesul Bologna (1999), Strategia Lisabona (2000), HORIZON 2020/2027. Principalele obiective ale Conferinţei constau în promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile e-Learning şi Software Educaţional, lansarea de programe pentru introducerea în procesul de învăţământ a tehnicilor de e-Learning, promovarea şi utilizarea Software Educaţional în învăţământul superior şi preuniversitar. Realizarea cadrului de manifestare a iniţiativelor profesionale şi de management ale comunităţii universitare şi preuniversitare; Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional; Promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru/cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare; Realizarea de activităţi concrete privind colaborarea cu firmele de profil pentru o pregătire adecvată a resurselor umane pentru piaţa muncii; Promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile e-Learning, Software Educaţional şi Virtual Reality. Primele ediţii au demonstrat din partea specialiştilor, cercetătorilor, profesorilor, studenţilor şi elevilor, un interes deosebit privind utilizarea noilor tehnologii de e-Learning, promovarea de software educaţional şi metode moderne în procesul educaţional. Secțiuni pentru proiectul CNIV: Cercetare, dezvoltare) – Metodologii, Tehnologii Virtual Learning şi Virtual Reality – implementare şi aplicaţii, (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul universitar, Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul preuniversitar, (Proiecte şi aplicaţii) – ”Intel® Education”- Inovare în educaţie şi cercetare, (Strategii, Obiective, Calitate) – Training și Management Educațional

Sursa: http://c3.cniv.ro/ .

 

 • Școala de vară „Informatica la Castel”, platforme open-source, din anul 2003

Astăzi, denumirea acestui eveniment cu tradiție este Școala de varăInformatica la Castel”, Macea, Arad . În prima pagină de prezentare apare un text tip invitație și informații utile de organizare: Eşti pasionat de GNU/Linux? Eşti interesat de programele libere? Vrei să-ţi prezinți realizările, să-ți împărtășești părerea asupra unor subiecte din domeniul informaticii? Încerci să-ţi imaginezi cum va arăta lumea peste 20 de ani, te pasionează și folosești tehnologiile Web? Îţi plac ieşirile în aer liber și ți-ar place să stai într-un Castel vechi de peste 200 de ani? Această școală de vară este organizată de Departamentul de Inginerie și Informatică, Facultatea de Știinţe Economice, Informatică și Inginerie din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad în colaborare cu Facultatea de Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Zando Computers, Societatea Culturală Polygon și Comunitatea Moodle din România. Tematica: Sisteme de operare GNU/Linux și aplicații libere (open-source). Prezentări, ateliere, demonstrații de instalare, configurare, administrare și utilizare. Contribuții la dezvoltarea de aplicații libere. Prezentarea/realizarea (traducerea și adaptarea) unor lecții interactive din categoria RED. Contribuții la localizarea în limba română a unor aplicații sau traducerea unor documentații. Prezentarea activităților și experiențelor diferitelor grupuri de utilizatori sau programatori în domeniul surselor deschise. Prezentarea noutăților din domeniul informaticii și activității FSF (Free Software Foundation). Tehnologii Web și tehnologii utilizate pe dispozitivele mobile. Prezentări și ateliere. Utilizarea GNU/Linux în instituții de învățământ. GNU/Linux și Resursele Educaționale Deschise.

Sursa: http://proinfo.uvvg.ro/ .

 

 • Conferinţa de Interacţiune Om-Calculator (RoCHI), din anul 2004

RoCHI este grupul local al ACM SIGCHI din România. Obiectivul acestui grup este de a constitui un forum interdisciplinar pentru schimbul de idei şi experienţă în domeniul interacţiunii om-calculator (HCI – Human Computer Interaction).  Interacţiunea om-calculator este disciplina preocupată cu  proiectarea, evaluarea şi implementarea sistemelor interactive şi studiul fenomenelor majore legate de acestea. (ACM SIGCHI Curricula for HCI). Prima Conferinţă Naţională de Interacţiune Om-Calculator, Bucureşti, 23-24 Septembrie, 2004. RoCHI a fost înfiinţat în Iunie 2000 şi s-a afiliat în mod oficial la ACM SIGCHI din 7 Iunie 2001.

Sursa: http://rochi.utcluj.ro/proceedings/en/index.php, https://rochi.ici.ro/RoCHI-Con.htm, https://rochi.ici.ro/RoCHI-Pub.htm .

 

 • Conferinţa “eLearning and Software for Education” (eLSE), din anul 2005

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „eLearning and Software for Education” este  organizată de un consorţiu format din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Universitatea Bucureşti, Universitatea Politehnică Timişoara şi Romanian ADL Partnership Lab. Desfăşurată sub sintagma „Quality in eLearning”, conferinţa urmăreşte acelaşi ţel de la înfiinţare şi anume să creeze un cadru academic propice schimburilor de idei, să promoveze activităţi legate de eLearning şi să prezinte realizările tehnice din domeniu. Vor fi prezentate progresele ştiinţifice făcute de profesori şi cercetători, doctoranzi şi dezvoltatori în probleme legate de crearea de conţinut digital, abordarea educaţiei şi instruirii din perspectivă teoretică şi practică, pedagogie şi psihopedagogie în noile medii de învăţare şi studii de caz privind jocurile serioase, strategii, design şi politici de management ale învăţării bazate pe evoluţia tehnologică. Vor fi organizate workshopuri tematice pentru cerinţe educaţionale specifice, ca soluţii de instruire pentru sportivi sau soluţii de combatere a plagiatului. Lucrarile prezentate sunt publicate în jurnalul conferinţei şi indexate în bazele de date ştiinţifice internaţionale Thomson ISI, CEEOL, PROQUEST, EBSCO EDUCATIONAL. Acest lucru certifică odată în plus valoarea conferinţei, complexitatea acesteia şi nivelul de recunoaştere ştiinţifică internaţională.

Sursa: www.elseconference.eu., https://www.elearning.ro/elearning-and-software-for-education-conference .

 

 • International Conference on Virtual Learning (ICVL), din anul 2006

Proiectele educaționale și de cercetare CNIV și ICVL “Noi tehnologii în educație și cercetare“ de la Universitatea din București sunt două manifestări ştiinţifice cu tradiţie în domeniile e-Learning şi Software educațional, care promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia. Proiectele au fost organizate până în anul 2006 la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti, iar apoi, în parteneriat cu universități de prestigiu din România – Constanţa (2007, 2008), Iaşi (2009), Târgu-Mureş (2010), Cluj-Napoca (2011), Brașov (2012), București (2013 și 2014), Timișoara (2015), Craiova (2016). Vor urma Sibiu (2017) și Alba-Iulia (2018), cu ocazia centenarului „Marii Uniri”, Satu Mare (2019). În anul 2015, Universitatea din București a primit Diploma de excelență la Gala Premiilor Edumanager.ro, „Proiecte de referință în Educație 2015” pentru proiectul New Technologies in Education and Research (Virtual Learning-Virtual Reality) – The International Conference on Virtual Learning (ICVL) 2015 de la Timișoara. Anual, evenimentele aduc în atenția actorilor din educația românească și internațională teme, aplicații, proiecte și cercetări care implică trendurile educaționale curente în domeniul eLearning. Temele speciale pentru edițiile din anul 2017-2020 sunt Massive Open Online Courses (MOOCs), Virtual Laboratory and Learning Technologies, Augmented Reality Applications in Education și Design and Development of Online Courseware. Secțiuni pentru proiectul ICVL: Models & Methodologies (M&M), Technologies & Virtual Laboratory (Tech), Software Solutions (SOFT), ”Intel® Education” – Innovation in education and research (IntelEdu).

Sursa: http://c3.icvl.eu/ , http://infoub.unibuc.ro/2017/04/international-conference-on-virtual-learning-icvl-si-conferinta-nationala-de-invatamant-virtual-cniv-apel-la-contributii/

 

 • Portalul Elearning.Romania, din anul 2006

Elearning.Romania cuprinde materiale, articole, studii, anunţuri şi informaţii actuale în domeniul utilizării noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie. Situl Elearning.Romania este susţinut prin contribuţiile editoriale ale utilizatorilor şi ale colectivului de redacţie – Anunturi, Evenimente, Instrumente, Studii și Rapoarte, Platforme eLearning, Politici și Strategii, Situri, Elearning Jobs., Corporate elearning, Software educațional,  Elearning universitar.

Sursahttps://www.elearning.ro/

 

 • Platforma educaţională Moodle România, din anul 2010

Misiune – rețeauaEDU este comunitatea de eLearning a învățământului preuniversitar din România. Din rețeauaEDU fac parte școli și CCD-uri din întreaga țară. Noi sprijinim învățământul online de calitate și vrem să vă ajutăm să aveți cea mai plăcută și eficientă experiență de eLearning. Indiferent de rolul pe care îl aveți: elev, profesor, părinte sau reprezentat al unei instituții de învățământ, în reteauaEDU veți avea parte de o adevărată experiență digitală.

Obiective – Instrumente actuale și ușor de folosit rețeauaEDU vă pune la dispoziție instrumente de eLearning de ultimă generație pentru a vă ajuta să aveți o experiență de învățare plăcută, antrenantă și ușoară. Platforma de eLearning a fost special creată pentru a fi ușor de folosit de către oricine. Comunitate de învățare – Prin instituțiile de învățământ atrase în rețeauaEDU am creat o comunitate școlară extinsă. Împreună putem învăța, putem face schimb de experiențe și bune practici, putem crește împreună și putem promova un învățământ online de calitate în România. Cele două zone: Portalul și Platforma școlii, fac parte integrantă din reteauaEDU. În portal sunt incluse o serie de forumuri și de instrumente de relaționare pentru a facilita comunicarea și colaborarea în comunitatea rețeleiEDU. În platformele personalizate ale diferitelor școli și instituții de învățământ pot fi incluse numeroase instrumente de comunicare și învățare colaborativă pentru a crea o comunitate de învățare.

Sursahttps://reteauaedu.ro/ .

 

 • Școala de Vară de Medii Virtuale (creatiVE), din anul 2012

Laboratorul de Cercetare în domeniul Realităţii Virtuale şi Augmentate (CeRVA) din cadrul Universităţii Ovidius a organizat  prima Şcoală de Vară de Medii Virtuale din România – „Virtual Heritage Edition” (creatiVE), în perioada 30 august – 10 septembrie 2012. Şcoala de vară creatiVE se va desfăşura în cadrul Universităţii Ovidius şi îşi propune să iniţieze şi să specializeze studenţii în reconstituirea virtuală 3D a vestigiilor istorice, într-un cadru competitiv şi colaborativ deopotrivă, prin intermediul unei experienţe multiculturale. Activităţile Şcolii de vară creatiVE se vor concentra pe sesiuni teoretice, conduse de specialişti invitaţi din ţară (Cluj şi Iaşi) şi din străinătate (Brest -Franţa şi Delft -Olanda), precum şi pe sesiuni practice, care vor fi gestionate de către invitaţi, asistaţi de echipa CeRVA. Laboratorul de Cercetare în domeniul Realității Virtuale și Augmentate (CeRVA) din cadrul Universității „Ovidius” Constanța organizează, până pe 6 septembrie, a patra Școală de Vară de Medii Virtuale din România – „Virtual Heritage Edition” (creatiVE), având ca partener Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Ca și la edițiile anterioare, cea de anul acesta păstrează tematica aplicării realității virtuale în reconstrucția unor artefacte din Dobrogea. De data acesta, interesul le-a fost stârnit organizatorilor de bazilica mare din sectorul de vest al cetății Tomisului.  În cadrul acestei școli, studenții își vor dezvolta aptitudini și cunoștințe, ca lucrul în echipă, modelarea artefactelor 3D și 2D și inițierea în realitate augmentată.CeRVA 2018 – Laboratorul de Cercetare în domeniul Realitaţii Virtuale şi Augmentate (CeRVA) din cadrul Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea „Ovidius” din Constanţa organizează, în perioada 25 iunie – 6 iulie 2018, A VII-a Școală de Vară de Medii Virtuale din România – „Virtual Heritage Edition” (creatiVE), în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Universitatea Transilvania din Brașov, cu suportul proiectului eHeritage – Extinderea capacității de C&I în domeniul aplicațiilor de conservare a patrimoniului cultural cu ajutorul tehnologiilor de realitate virtuală, derulat în cadrul programului Orizont 2020, Grant nr. 692103 (http://www.eheritage.org/ro/).

Sursahttp://creative.cerva.ro/ , https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/social/prima-scoala-de-vara-de-medii-virtuale-din-tara-gazduita-de-ovidius-57311-378695.html , http://observator.ro/cultura-invatamant-scoala-de-vara-de-medii-virtuale-din-romania-la-universitatea-ovidius-constanta-326180.html .

 

 • Today Software Magazine (TSM), din anul 2012

Today Software Magazine (TSM) este o revistă românească pentru programatori, testeri, manageri, HR, cu scopul de a le oferi resurse educative relevante, de a-i informa, promova și implica. Dincolo de statutul formal, publicația Today Software Magazine este o comunitate: comunitatea tuturor celor pasionați de aceste domenii și care cauta să învețe în fiecare zi ceva nou, să se perfecționeze, să se inspire, să relaționeze unii cu alții.

Sursa: https://www.todaysoftmag.ro/ .

 

 • Alte programe și proiecte – Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice

Proiect 2009-201‏2 – Proiect Multi – Touch „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” (Curriculumului integrat, inter- şi transdisciplinar „Învăţare în societatea cunoaşterii”), cofinanţat din Fondul Social European (FSE) si implementat de Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă, din cadrul MECTS, în parteneriat cu SIVECO România şi Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I” (Departamentul ADL).

Proiect 2010-201‏3 – Proiectul „Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice” POS DRU 2007-2013 „Investeşte în oameni” şi a fost implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu SIVECO Romania | http://engleza-fse.edu.ro

Proiect 2010-201‏3 – Proiectul „Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice” POS DRU 2007-2013 „Investeşte în oameni” şi a fost implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu SIVECO Romania| http://franceza-fse.edu.ro/

Proiect 2010-201‏2 – Proiectul „Formarea continuă de tip „Blended Learning” pentru cadrele didactice universitare” POS DRU 2007-2013 | http://blu.cc.unibuc.ro | http://portal.blu.unibuc.ro

Proiect 2009-2011‏ – Proiectul „Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice prin Activităţi de Mentorat” POS DRU 2007-2013 | http://proiecte.pmu.ro | http://proiecte.pmu.ro/web/mentorat

– Proiect 2008-2011‏ – Proiectul „Profesorul – creator de soft educaţional” de formare continuă modernă şi de calitate este finanţat prin fonduri structurale şi contribuie la atingerea obiectivelor specifice AP 1 din POS DRU 2007-2013 | www.siveco.ro | www.agora.ro | http://profesorulcreator.siveco.ro.

Iniţiative, programe şi proiecte operaţionale în România

– Programul „Instruirea în Societatea Cunoaşterii” (2009-2010) – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI), în parteneriat cu SIVECO România (www.edu.ro, www.siveco.ro ); instruirea a 3000 de profesori formatori;

– Programul Intel®Teach (2007, www.intel.com) – curs internaţional de formare la nivelul Caselor Corpului Didactic din ţară coordonat de Siveco România şi Corporaţia Intel;

– “Urmașii lui Moisil” (2007, http://liis.ro/~moisil2014/ ) – Inițiat în anul 2001 de Liceul de Informatică “Grigore Moisil” din Iaşi, Concursul “Urmașii lui Moisil” a devenit un Concurs național începând cu anul 2007, transformându-se dintr-o tradiție în peisajul competițional al învățământului de informatică, într-un punct de referință;

Sursa: http://www.c3.cniv.ro/?q=2014/dez-pro