Centrul Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher şi Secţia de limba şi literatura rromani a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine – Universitatea Bucureşti organizează marcarea a 20 de ani de la înfiinţarea primului curs facultativ de limba rromani în sistemul universitar din România, demarat la 22 octombrie 1992.

După numai cinci ani, din anul universitar 1997/1998, cursul facultativ de limba rromani a fost secondat de secţia, nou înfiinţată, de limba şi literatura rromani B (ca a doua specializare), şi a continuat, în paralel, până în anul 2002. Din anul anul universitar 2005/2006 – secţia de limbă şi literatură rromani B devine primă specializare, ca limbă A.

În decursul celor 20 de ani, cursurile de limba rromani din cadrul secţiei de profil au fost frecventate de aproximativ 250 de tineri rromi şi nerromi, unii dintre aceştia remarcându-se – încă din anii studenţiei – ca translatori, traducători, autori ai unor lucrări de filologie, cercetători, activişti în profil cultural şi lingvistic rrom în instituţii româneşti şi internaţionale, profesori de limba rromani în şcoli etc.

Ca studenţi şi absolvenţi ai secţiei, tinerii rromi au publicat o serie de lucrări, ce se regăsesc în expoziţia organizată cu acest prilej, alături de unele lucrări cu destinaţie universitară elaborate de cadrele didactice ale secţiei.

Ceremonia va avea loc vineri, 19 octombrie, cu începere de la ora 12.00, în Amfiteatrul „Ioan Bogdan”, din sediul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Bucureşti, str. Pitar Moş, nr. 7 – 13, et. II, unde se află şi Cabinetul de limba rromani şi indianistică, sala 31).

În cadrul ceremoniei, vor fi de faţă reprezentanţi ai Rectoratului Universităţii din Bucureşti, ai Decanatului Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, ai secţiei de limba şi literatura rromani, ai Ministerului Culturii şi Cultelor, ai Centrului Naţional de Cultură a Romilor „Romano Kher”, invitaţi din mass-media ş.a., dar şi actuali şi foşti studenţi, masteranzi, doctoranzi şi profesori ai secţiei.