Metodologiile specifice de evaluare pe domenii ştiinţifice, precum şi practica europeană în evaluarea calităţii cercetării şi clasificarea universităţilor în funcţie de rezultatele cercetării ştiinţifice sunt principalele teme care vor fi abordate la o masă rotundă desfăşurată la sediul CEPES – UNESCO din Bucureşti.

Masa rotundă „Exerciţiul românesc de evaluare a calităţii cercetării” se va desfăşura în zilele de 4 şi 5 martie. Reuniunea face parte din agenda evenimentelor prevăzute în Proiectul Strategic „Doctoratul în şcoli de excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării din universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică”, al cărui obiectiv principal este evaluarea calităţii cercetării ştiinţifice universitare şi clasificarea universităţilor româneşti în funcţie de performanţele în cercetare.

„Am speranţa că la finalizarea acestui proiect România va avea un sistem coerent de evaluare a performanţelor în cercetarea ştiinţifică şi că universităţile vor fi clasificate în concordanţă cu misiunea asumată şi cu performanţele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică. Sunt convins că, în urma unui asemenea exerciţiu, activitatea de cercetare în universităţi va fi restructurată şi va contribui la creşterea vizibilităţii României în domeniul ştiinţei şi educaţiei” – a declarat prof. dr. ing. Ioan Dumitrache, preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior şi coordonator al proiectului.


La dezbateri participă reprezentanţi ai comunităţii academice din România, membri ai Comitetului Naţional de Coordonare şi ai Comitetului Internaţional Consultativ. Printre personalităţile internaţionale care vor susţine prezentări la acest eveniment se numără prof. Karel Aim (Cehia), prof. Tadeusz Luty (Polonia), prof. Erkki Leppavuori (Finlanda), prof. Laszlo Keviczky (Ungaria), prof. Hans Peter Jensen (Danemarca), prof. Par Omling (Suedia) şi dr. Sonja Bergoff (Germania).


Proiectul „Doctoratul în şcoli de excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării din universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică” va determina crearea unui cadru naţional de evaluare cu relevanţă internaţională, fapt pentru care a fost analizată întreaga practică internaţională în evaluarea calităţii cercetării, rezultând „Raportul privind practica internaţională în evaluarea cercetării”. AGERPRES