usamv_cluj_.jpgDepartamentul de Ingineria Produselor Alimentare din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca a organizat pe 29 martie, în incinta Institutului de Ştiinţele Vieţii – Amfiteatrul Verde – Masa rotundă “Oportunităţi de colaborare în domenii de cercetare interdisciplinare”, cu participarea cercetătorilor din universităţile şi institutele de cercetare clujene, dedicată punerii bazelor unei Platforme de cercetare, cadru de colaborare, transfer tehnologic şi know-how în domeniile alimentaţiei, sănătăţii şi conexe.

Tematica a fost exemplar reliefată atât prin cele două referate care au constituit baza discuţiilor, “Prezentarea Platformei tehnologice europene Food for life” şi “Sisteme de integrare şi absorbţie în cercetarea europeană”, elaborate de către lectorii Prof.dr. Carmen Socaciu şi Prof.dr. Alexandru Naghiu, cât şi prin intervenţiile care au urmat, acestea demonstrând dorinţa de aderare şi integrare în platformele europene de cercetare.

Evenimentul s-a bucurat de participarea cadrelor didactice si a cercetătorilor aparţinând Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universităţii Babeş Bolyai Cluj-Napoca, Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, a specialiştilor din cadrul Institutului Oncologic “Profesor Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca şi Institutului Naţional de Sănătate Publică (Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj) – alături de un număr mare de studenţi, masteranzi şi doctoranzi.