Masterat de Arheologie Interdisciplinară la Universitatea de Vest din Timişoara

facul litere.jpgFacultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din
Timişoara
oferă posibilitatea celor interesaţi să urmeze un Masterat de
Arheologie Interdisciplinară, ofertă de studii masterale unică pe piaţa
educaţională românească.

Masteratul de Arheologie interdisciplinară este acreditat conform OMECT
nr.4936 din 30.07.2008 şi are menirea de a veni cu o ofertă educaţională
care să corespundă noilor direcţii spre care se îndreaptă învăţământul
românesc în virtutea Convenţiei de la Bologna.

Structura planului de învăţământ are în vedere discipline de curs şi
seminar care se referă exclusiv la o abordare sistemică şi interdisciplinară
a complexelor paliere pe care le presupune arheologia ca ştiinţă. Titularii
disciplinelor sunt personalităţi consacrate sau specialişti cu rezonanţă în
domeniul predat, asigurând astfel un demers educativ la standarde ridicate.

Scopul şi obiectivele masteratului vizează deprinderea şi
familiarizarea studenţilor cu cele mai noi şi moderne tehnici de cercetare
arheologică, în pas cu realităţile din Europa. Masteratul are şi o
finalitate pragmatică, cu trimitere spre piaţa muncii, unde absolvenţi se
pot angaja în firmele de săpături arheologice care vor fi supravegheate şi
coordonate de către muzeele şi universităţile din ţară şi străinătate.
Într-o primă fază, masteranzii pot fi angrenaţi în numeroasele proiecte pe
care le desfăşoară Platforma de formare şi cercetare interdisciplinară în
domeniul arheologiei sistemice Arheotim, platformă de cercetare din cadrul
Catedrei de Istorie a Universităţii de Vest Timişoara.

Cursurile se desfăşoară în spaţiul didactic al Universităţii de Vest
din Timişoara şi dispune de logistica necesară cercetării ştiinţifice în
domeniul istoric şi arheologic menţionat mai sus. Activitatea de cercetare
se desfăşoară pe şantierele şcoală ale Catedrei: Unip şi Corneşti (jud.
Timiş).

Activitatea ce cercetare din cadrul masteratului de Arheologie
Interdisciplinară se bazează pe organizarea, temele, contractele şi
partenerii Platformei de Studii Interdisciplinare în Arheologie ARHEOTIM,
din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, înfiinţată în
27.02.2008 şi care se doreşte transformată (foarte curând) în Centru de
Cost.

Absolvenţii celor doi ani de masterat vor beneficia de următoarele
competenţe:

– specialist în arheologie;

– specialist în muzeologie;

– specialist în informatică aplicată;

– specialist în GIS (Sisteme Informatice Geografice) şi Teledetecţie
(prelucrări de imagini satelitare);

– specialist în antropologie umană şi arheologie funerară;

– specialist în grafică 2D şi 3D pe calculator;

– specialist în management cultural cu aplicabilitate în arheologie şi
istorie;

– specialist în tehnici de laborator (datări, prelucrări
fizico-chimice);

– specialist în topografie şi cartografie.

Masteratul organizează în fiecare an, în vacanţa inter-semestrială
(luna februarie) un Workshop Internaţional pe diferite teme de actualitate
din domeniul arheologiei şi patrimoniului cultural, în colaborare cu Science
and Technology in Archaeology Research Center – The Cyprus Institute şi
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional al Judeţului
Timiş.