elevi1.jpgUnităţile şcolare vor înscrie şi după începerea anului şcolar şi a semestrului al II-lea preşcolari şi elevi romi sau de alte etnii reîntorşi cu părinţii de la muncă din diferite părţi ale ţării sau străinătate fără a fi repartizaţi în clase sau corpuri de şcoală diferite.

Potrivit unei notificări a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului remisă inspectoratelor şcolare, unităţile şcolare vor trebui să distribuie preşcolarii şi elevii romi alături de ceilalţi preşcolari şi elevi de diferite etnii, evitându-se în acest fel noi segregări ale romilor.

Totodată şcolile şi grădiniţele vor trebui să menţină studiul în limbile materne ale minorităţilor, precum şi cursurile de istoria şi tradiţiile minorităţilor, ele făcând în continuare parte din trunchiul comun. Se vor menţine posturile de mediatori şcolari, conform angajamentelor asumate de autorităţile locale, ca parte de contribuţie locale în proiectul educaţional PHARE pentru categorii defavorizate de elevi şi se va respecta legislaţia internaţională şi naţională de protecţie a drepturilor copiilor, astfel încât toţi preşcolarii şi elevii cu vârste între 6-16 ani să fie cuprinşi sau recaptaţi în sistemul educaţional în mod obligatoriu, inclusiv prin forme alternative de şcolarizare acolo unde se înregistrează o întrerupere mai mare de 4 ani de la abandonarea şcolii.

Monitorizarea acestor cerinţe se va face în permanenţă de către inspectorii pe probleme educaţionale ale romilor sau de către inspectorii pentru minorităţi în colaborare cu inspectorii responsabili cu învăţământul preşcolar şi şcolar, cu inspectorii care coordonează învăţământul gimnazial şi liceal din unităţile din subordinea inspectoratelor. Nota precizează că raportarea situaţiilor descoperite privind încălcarea cerinţelor menţionate se va face la Inspectoratul Şcolar şi la Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Sindicatele. Notificarea este semnată de secretarul de stat Gheorghe Andrei Kiraly şi vine ca urmare a semnalărilor din unităţile şcolare cu predare integrală sau parţială în limbile minorităţilor, ori din partea unor unităţi şcolare cu elevi preponderent romi, prin care se sesizează unele tendinţe de segregare a copiilor romi de ceilalţi copii, ori încercări de întrerupere a studiului orelor de limbă maternă. AGERPRES