matematica_carte.jpg„Matematica prin MATHEMATICA”, una dintre cărţile elabotare în cadrul proiectului POSDRU/56/1.2/S/32768, „Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învăţare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea crearii de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii”, a câştigat premiul de excelenţă în cadrul celei de-a X-a ediţii a Proiectului Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual din România (CNIV). Evenimentul s-a desfăşurat la Braşov în perioada 2 – 3 noiembrie 2012.

Pentru redactarea cărţii au colaborat membri academici de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: Mircea Ivan, Gloria Cosovici şi Daniela Inoan, Universitatea Politehnică Bucureşti: Tedor Stihi şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi: Ariadna Pletea.

Această recunoaştere validează, o dată în plus, eforturile depuse în proiect pentru atingerea obiectivelor propuse şi asumate atat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitatea sa de partener principal în proiect cât şi de cei 11 parteneri: Universitatea Politehnica Bucureşti, The Red Point, Oameni şi Companii, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.

Proiectul, în cadrul căruia s-au realizat resurse digitale, materiale pentru armonizări de curricule, cursuri, cărţi de specialitate, ateliere de bune practici, are ca obiectiv adaptarea programelor de studii ale disciplinelor matematice la cerinţele pieţei muncii şi crearea de mecanisme şi instrumente de extindere a oportunităţilor de învăţare.

Potrivit site-ului oficial, CNIV România susţine promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru/cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare etc. Începând cu ediţia din anul 2007, organizatorii acordă Premii de Excelenţă CNIV (premii de recunoaştere) pentru idei inovatoare de cercetare – dezvoltare.