MCSI anunţă lansarea apelului de proiecte pentru e-educaţie

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) anunţă lansarea apelului de proiecte pentru operaţiunea 3.2.3 “Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 – “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa III “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.

Scopul principal al acestei operaţiuni constă în dezvoltarea sau extinderea unei platforme care să permită furnizarea unor soluţii de învăţământ prin mijloace electronice, disponibile on-line, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Suma totală alocată acestui apel de proiecte este de 82 milioane lei, din care aproximativ 66.9 mil. lei FEDR şi 15.1 mil. lei de la bugetul de stat. Valorea maximă cu care poate fi finanţat un proiect ajunge la 15 milioane lei la nivel naţional şi respectiv 5 milioane lei la nivel local.

Înregistrarea proiectelor se va realiza on-line în mod continuu, începând cu de azi. Termenul-limită de înregistrare a proiectelor este 15 iunie 2010, ora 16.30.