Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că a centralizat situaţia preliminară a cererilor de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020 – 2021, după prima etapă de cuprindere în clasa pregătitoare (8 – 20 iulie), prevăzută de calendarul modificat şi completat în luna mai prin ordin de ministru.

Astfel, potrivit datelor înregistrate în sistem, au fost completate şi depuse, la nivel naţional, în perioada 4 martie – 7 iulie, 150.503 cereri, fiind admise 149.307 cereri.

Dintre cele 150.503 cereri completate şi depuse, 131.599 de cereri vizează copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, iar 18.904 cereri – copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv.

Conform MEC, în această primă etapă, repartizarea copiilor s-a realizat pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse, inclusiv prin aplicaţia informatică, de părinţi/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali şi în baza deciziilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripţii şcolare.

În a doua etapă, care este programată în perioada 21 – 31 iulie, va fi asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiţi, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul şcolar judeţean/ al municipiului Bucureşti.

În perioada 1 – 4 septembrie sunt prevăzute centralizarea şi soluţionarea, de către inspectoratele şcolare, a cererilor părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ. De asemenea, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

În situaţia transmiterii documentelor pe email, prin poştă, cu confirmare de primire, documentele utilizate pentru înscrierea în clasa pregătitoare vor fi solicitate şi în format fizic, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Toate unităţile de învăţământ au obligaţia de a oferi informaţii referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învăţământul primar, indiferent dacă părinţii au sau nu au domiciliul în circumscripţia respectivă. AGERPRES