Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii va organiza, in perioada februarie – iulie 2010, Concursul national „Democratie si toleranta”, informeaza site-ul ministerului.
Competitia, dupa cum sustin organizatorii, reprezinta ‘o forma complexa de educatie’ civica adresata elevilor din ciclul primar si gimnazial.

Obiectivele generale ale concursului vizeaza asumarea rolului si statutului de cetatean in cadrul unei societati democratice, formarea si dezvoltarea spiritului civic critic si constructiv.


Concursul urmareste cunoasterea conceptelor de democratie, toleranta, drepturile omului, drepturile copilului si relatiile dintre acestea, precum si cunoasterea reglementarilor nationale si internationale referitoare la aceste concepte, exersarea de catre elevi a atitudinilor si comportamentelor democratice, tolerante, a spiritului civic, formarea si dezvoltarea deprinderilor de participare la viata comunitatii educationale si locale din care elevii fac parte, formarea motivatiei in vederea promovarii si apararii drepturilor omului si ale copilului.

Etapa pe scoala se va desfasura in luna februarie (stabilirea datelor se face de catre inspectoratul scolar si unitatile scolare), etapa locala (comuna, oras, sector) – in luna martie, etapa judeteana/municipiul Bucuresti – in luna mai, iar etapa nationala – in 25-28 iulie, la Ramnicu Valcea. Concursul va consta intr-o proba scrisa care sa corespunda particularitatilor de varsta ale elevilor, sa incurajeze gandirea critica si reflexiva, precum si valorificarea experientei de viata a elevilor, sa fie explicit legata de problematica drepturilor copilului, sa coreleze explicit problematica drepturilor copilului cu cea a democratiei si tolerantei, sa valorifice competentele dobandite prin studiul disciplinei Cultura civica.

La diferitele etape ale concursului, subiectele si baremuri se vor realiza de catre membrii subcomisiei de evaluare pentru proba teoretica, iar durata probei teoretice este de 2 ore. Totodata, elevii vor trebui sa elaboreze un proiect pentru solutionarea uneia dintre problemele scolii sau comunitatii locale careia ii apartin.

Proiectul va avea forma unui portofoliu si va contine urmatoarele elemente: informatii cu privire la problema – caracteristici, forme de manifestare, agenti implicati, cauze, consecinte ale nesolutionarii ei, precum si informatii cu privire la solutia propusa – argumente, caracteristici, agenti implicati, costuri, timp estimat al aplicarii, efecte previzionate.

Portofoliul va include un rezumat de maximum trei pagini care va sintetiza informatiile cu privire la problema, informatiile referitoare la solutia propusa si la strategia preconizata pentru aplicarea solutiei, iar prezentarea portofoliului se va realiza timp de maximum 15 minute. La partea artistica, elevii vor trebui sa realizeze o lucrare plastica (desen, grafica, pictura, colaj, sculptura etc.), care sa ilustreze modul de solutionare a problemei prezentate in cadrul proiectului de la nivelul dimensiunii practic-aplicative. La toate etapele, participarea se realizeaza in cadrul echipelor formate din trei elevi. Evaluarea (notarea) celor trei probe se realizeaza separat, prin punctaj (10-100 puncte), iar punctajul final este reprezentat de media aritmetica a punctajelor obtinute de echipa la cele trei probe. La acest concurs nu se admit contestatii.AGERPRES