Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii este autoritate de stat si este abilitat sa urmareasca si sa controleze aplicarea si respectarea reglementarilor in domeniul invatamantului, prevede proiectul Legii Educatiei Nationale, postat pe site-ul Guvernului.

In cazul in care MECI constata nerespectarea prevederilor legii, poate dispune, dupa caz, suspendarea sau incetarea procesului de invatamant, intrarea in lichidare a programului de studii si/sau a unitatii/institutiei de invatamant ori desfiintarea unitatii/institutiei de invatamant, se precizeaza in proiectul de lege.

De asemenea, MECI este abilitat sa sesizeze organele de urmarire penala in situatia in care faptele constatate intra sub incidenta legii penale si sa aplice sanctiuni contraventionale. Totodata, MECI va recunoaste, pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului, entitatile care functioneaza pe teritoriul Romaniei si sunt furnizoare de educatie corespunzatoare altui sistem de invatamant decat cel national.


In acest sens, ministerul va publica anual, pentru informarea corecta a potentialilor beneficiari, reteaua invatamantului preuniversitar, care cuprinde unitatile de invatamant preuniversitar acreditate si autorizate sa functioneze provizoriu, reteaua invatamantului superior, care cuprinde institutiile de invatamant acreditate si autorizate sa functioneze provizoriu, furnizorii de educatie dintr-un alt sistem de invatamant decat cel national care functioneaza pe teritoriul Romaniei.