Nota la fiecare din tezele cu subiect unic, care se ia in calculul mediei generale la tezele unice, se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate de cei doi profesori evaluatori, potrivit unui ordin la ministrului Educatiei publicat pe site-ul ministerului.
Totodata, media generala la tezele cu subiect unic se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la tezele cu subiect unic sustinute in clasa a VIII-a. Potrivit aceluiasi ordin privind aprobarea procedurilor de organizare si desfasurare si a calendarului admiterii in invatamantul liceal si profesional pentru anul scolar 2008-2009, actiunile de completare a optiunilor pentru absolventii clasei a VIII-a se desfasoara in perioada 12 -20 iunie 2008.

„In perioada 12-14 iunie 2008, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti asigura repartizarea candidatilor romi care au depus cereri pana la data mentionata pe locurile speciale pentru romi, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in baza optiunilor exprimate de candidati. Repartizarea se va face in sedinta publica”, precizeaza ordinul.