Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a publicat pe www.edu.ro proiectele de metodologii privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat 2009 si a tezelor cu subiect unic in anul scolar 2008-2009.
Documentele sunt supuse dezbaterii publice, astfel ca toti cei interesati sa aduca argumente, propuneri si sugestii pe aceasta tema, o pot face electronic pe adresa de e-mail info@cnceip.ro sau, in scris, pe adresa Centrului National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar. Opiniile vor fi primite incepand din 25 iulie, timp de o luna.

O prevedere importanta a noii metodologii de bacalaureat propuse de MECT completeaza atributiile presedintelui comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare care trebuie sa se asigure ca membrii comisiei nu fac publice informatii cu privire la continutul lucrarilor scrise evaluate in cadrul centrului respectiv. Totodata, profesorii evaluatori au ca noua atributie asigurarea confidentialitatii cu privire la continutul lucrarilor scrise care le-au fost repartizate spre evaluare, precum si obligativitatea de a preda telefoanele mobile pe intreaga perioada de evaluare. In plus, la evaluarea lucrarilor scrise, profesorii evaluatori nu vor face sublinieri sau mentiuni pe acestea.

Ca noutate, proiectul precizeaza ca, in afara de candidat, pot solicita sa vada lucrarile doar membrii comisiei judetene de bacalaureat/a municipiului Bucuresti sau ai Comisiei Nationale de Bacalaureat, in scopul reevaluarii acesteia/acestora. Un alt element de noutate este acela ca din comisia judeteana de bacalaureat/a municipiului Bucuresti face parte si inspectorul scolar de educatie fizica si sport, care raspunde de intreaga organizare si desfasurare a probelor practice la educatie fizica si sport.

In vederea imbunatatirii modului de organizare si desfasurare a tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a si a VIII-a, in anul scolar 2008-2009, in proiectul metodologiei de organizare si desfasurare a acestor evaluari nationale au fost introduse noi articole. Astfel, au fost definite tezele cu subiect unic ca „modalitatea de evaluare semestriala sumativa externa a cunostintelor, a abilitatilor si a deprinderilor dobandite de elevii din clasele a VII-a si a VIII-a” si a fost inscrisa definitia catalogului electronic, document informatizat util, in special, in vederea distribuirii computerizate a elevilor in ciclul inferior al liceului.

La evaluarea si notarea tezelor, perioada de evaluare a fost extinsa la 6 zile, iar cea pentru rezolvarea contestatiilor perioada de reevaluare a tezelor a fost extinsa la 3 zile.

Documentul reglementeaza si conditiile de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente, programul scolar pentru zilele in care se sustin tezele si introduce obligativitatea elevilor de la clasele cu frecventa redusa de a sustine tezele in clasele a VII-a sau a VIII-a.