Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a reglementat, prin ordin de ministru, modalitatile de organizare si desfasurare a alegerilor conducerilor academice din invatamantul superior acreditat.
Astfel, perioada de desfasurare a alegerilor si de validare interna a structurilor si functiilor de conducere este cuprinsa intre 5 noiembrie 2007 si 15 martie 2008, iar confirmarea prin ordin de ministru a rectorilor alesi a fost stabilita pentru intervalul 1-31 martie 2008.

In vederea organizarii alegerilor pentru structurile si functiile de conducere academica, senatele vor adopta si vor face publice, cu cel putin doua saptamani inainte de organizarea alegerilor, metodologia proprie de organizare a alegerilor.
Pot candida pentru functiile de sef de catedra, director de departament, secretar stiintific al consiliului facultatii, prodecan, decan, secretar stiintific al senatului, prorector si rector, cadrele didactice titulare avand functia didactica de profesor universitar sau de conferentiar universitar.

La facultatile autorizate sa functioneze provizoriu, pentru functiile de sef de catedra si prodecan, pot candida si cadre didactice titulare cu functia didactica de lector universitar/sef de lucrari avand titlul stiintific de doctor, daca la nivelul acestora nu exista profesori universitari sau conferentiari universitari titulari.

Pentru structurile si functiile de conducere pot candida doar cadrele didactice si cercetatorii, titulari in institutia de invatamant superior respectiva.
Pentru toate functiile de conducere nu pot candida persoanele care au implinit varsta legala de pensionare prevazuta in Legea privind statutul personalului didactic (65 ani).

Ordinul MECT recomanda ca persoanele alese pentru structurile si functiile de conducere sa nu depaseasca varsta legala de pensionare, pe parcursul exercitarii mandatului. Numarul de mandate succesive pentru functiile de rector si decan pe care le poate exercita o persoana este de doua.

Perioada in care se exercita mandatul functiilor de conducere este egala cu cea a mandatelor structurilor care le-au ales.

Candidaturile pentru functiile de rector, decan, director de departament si sef de catedra trebuie anuntate public cu minimum 15 zile inainte de data alegerilor, fiind insotite de un curriculum vitae si de programul managerial.

In toate structurile de conducere se va asigura reprezentarea membrilor comunitatii universitare, cadre didactice si cercetatori cu norma de baza in universitate, respectiv studenti de la toate ciclurile de studii universitare si formele de invatamant, ponderea studentilor fiind de 25%.

Votul este direct si secret pentru toate structurile si functiile de conducere.
Vor fi declarati alesi in structurile de conducere sau in functiile de conducere candidatii care au obtinut cel putin jumatate plus unu voturi din numarul total al membrilor cu drept de vot prezenti, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute.

Daca pentru un loc de reprezentare sau pentru o functie de conducere niciunul dintre candidati nu a obtinut cel putin jumatate plus unu din voturi, se va organiza un nou tur de scrutin, la care participa numai primii doi candidati clasati in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute.

O persoana poate exercita o singura functie de conducere in cadrul institutiei de invatamant superior. Exercitarea mandatului rectorului ales incepe de la data emiterii ordinului de ministru prin care acesta a fost confirmat.

Pana la confirmarea rectorului ales, atributiile aferente functiei de rector sunt exercitate de rectorul in exercitiu, dar nu mai tarziu de 31 martie 2008.

Organizarea si desfasurarea alegerilor pentru structurile si functiile de conducere academica din institutiile de invatamant superior acreditate se vor desfasura in conformitate cu legislatia in vigoare, cu prevederile prezentului ordin si cu prevederile Cartei universitare in vigoare la data adoptarii prezentului ordin.
MECT recomanda ca metodologia proprie de organizare a alegerilor sa contina prevederi referitoare la situatiile de conflict de interese si incompatibilitati.