Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a inceput procedurile de selectie si repartizare a cadrelor didactice care doresc sa participe la programul privind predarea cursului de Limba, cultura si civilizatie romaneasca in unitati de invatamant din state membre ale Uniunii Europene.
Potrivit unui comunicat de presa, incepand cu anul scolar 2008-2009, pe langa Spania si Italia, cursul va fi predat si in Belgia (comunitatea franceza). In Belgia, conform calendarului stabilit de MECT, depunerea dosarelor la Ambasada Romaniei de la Bruxelles are loc in perioada 9-15 iunie. Evaluarea dosarelor este programata in 16 si 17 iunie iar afisarea rezultatelor evaluarii dosarelor – in 17 iunie. Candidatii vor sustine interviuri cu comisia de examinare in zilele de 18 si 19 iunie iar rezultatele selectiei vor fi comunicate in 19 iunie. Repartizarea cadrelor didactice admise va avea loc pe 20 iunie, in functie de optiunile fiecarui candidat.

Pentru Italia, calendarul are urmatoarea configuratie: depunerea dosarelor la Ambasada Romaniei de la Roma – in perioada 7-13 iulie, evaluarea dosarelor – 14-15 iulie, afisarea rezultatelor evaluarii dosarelor – 15 iulie, interviul – 16-17 iulie, afisarea rezultatelor selectiei – pe 18 iulie, repartizarea – pe 19 iulie.

In Spania, selectia si recrutarea se vor desfasura astfel: depunerea dosarelor va avea loc in perioada 23-29 iunie (la Ambasada Romaniei la Madrid), evaluarea dosarelor in perioada 30 iunie-1 iulie, afisarea rezultatelor evaluarii dosarelor – 1 iulie, interviul – 2-3 iulie, afisarea rezultatelor selectiei – 4 iulie si repartizarea – pe 6 iulie. Dosarele complete se vor depune la sediile ambasadelor Romaniei in tarile partenere.

Rezultatele evaluarii dosarului, ale interviului, precum si rezultatele finale ale concursului se afiseaza pe pagina web a MECT, www.edu.ro.

Conform metodologiei de organizare a proiectului privind predarea cursului de LCCR, personalul didactic care a predat cursul in anul scolar 2007-2008 si care doreste continuarea activitatii si in anul scolar 2008-2009 va fi incadrat cu prioritate. In acest caz, selectia se realizeaza in baza urmatoarelor criterii: fisa de evaluare elaborata de MECT si semnata de comisia de evaluare, calificativul minim „bine” si depunerea unei cereri-tip de continuare a activitatii. Candidatii care indeplinesc conditiile mentionate sunt declarati admisi. Repartizarea se va realiza in ordinea descrescatoare a punctajului din fisa de evaluare, in prima etapa a sedintei publice.

Pentru restul personalului, selectia va cuprinde doua etape: evaluarea dosarului si interviul. Numarul maxim de puncte ce poate fi obtinut este 100. Vor fi evaluate doar dosarele complete si depuse in termenele stabilite prin calendar. In acest sens, este obligatorie atasarea unor copii legalizate dupa cartea de rezidenta sau permisul de sedere in tara pentru care un candidat aplica.

Evaluarea dosarului consta in acordarea unui punctaj (maximum 40 de puncte), care se constituie parte a punctajului final. Diferenta de 60 de puncte se va acorda in urma interviului, care se va constitui in a doua etapa a selectiei. La interviu vor fi verificate cunoasterea proiectului LCCR, competentele de comunicare in limba tarii pentru care opteaza candidatul, prezentarea unui proiect didactic pe o tema aleasa din curriculumul cursului LCCR si prezentarea unui proiect cu tema „Promovarea limbii, culturii si civilizatiei romanesti in tari ale Uniunii Europene” sau a unui proiect de deschidere interculturala pentru unitati scolare din tara pentru care opteaza. Fiecare proba a interviului va fi obligatorie si eliminatorie.

Candidatii declarati admisi, in ordinea descrescatoare a punctajului, vor alege in a doua etapa a sedintei publice unitatile scolare in care vor preda. Persoanele declarate admise si care au optat pentru un numar de ore sunt numite prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Institutul Limbii Romane va incheia cu acestea un contract de colaborare, in care sunt stipulate drepturile si obligatiile partilor.

Incepand din anul scolar 2007-2008, proiectul a fost implementat in Spania in comunitatile Madrid, Castilla la Mancha si Catalunya, unde sunt implicate 22 de cadre didactice si aproximativ 1.500 de elevi, inscrisi in 113 grupe, pentru care sunt predate, in medie, in fiecare luna, 972 de ore de limba, cultura si civilizatie romaneasca. La cursuri sunt inscrisi si elevi de alta origine decat romana (spanioli, ucraineni, marocani, moldoveni etc.), reprezentand aproximativ 3% din totalul elevilor inscrisi.

Tot din anul scolar 2007-2008 proiectul a fost implementat in Italia in regiunile Lazio, Piemonte si Veneto, unde sunt implicate 5 cadre didactice si aproximativ 400 elevi, inscrisi in 22 de grupe. In medie sunt predate, in fiecare luna, 198 de ore de limba, cultura si civilizatie romaneasca.

„Ministerul Educatiei va extinde cursul in cat mai multe institutii de invatamant publice din statele Uniunii Europene. Belgia este primul, urmand ca acesta sa fie implementat si in Portugalia si Cipru. Obiectivele cursului sunt pastrarea identitatii culturale si de limba pentru copiii de nationalitate romana si promovarea acesteia in randul familiei europene” – subliniaza comunicatul.