funeriu daniel.jpgMinistrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Daniel Petru Funeriu, a decis, printr-un ordin, ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nouă unităţi de învăţământ preuniversitar particular, începând cu anul şcolar 2010-2011.

Potrivit unui comunicat de presă al MECTS, decizia ministrului Educaţiei a fost luată la propunerea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), care, pentru a evita orice confuzie legată de reţeaua şcolară din învăţământul privat, a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene, în luna august, situaţia funcţionării tuturor unităţilor preuniversitare particulare autorizate.

În urma datelor primite din teritoriu, ARACIP a considerat necesară emiterea ordinelor de ministru privind ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru nouă unităţi de învăţământ preuniversitar particular. Conform legislaţiei în vigoare, „se consideră desfiinţat/desfiinţată nivelul de învăţământ, specializarea, respectiv calificarea profesională pentru care organizaţia furnizoare de educaţie autorizată să funcţioneze provizoriu nu a mai şcolarizat, din diferite motive, o perioadă minimă egală cu un ciclu de şcolarizare”.

Unităţile de învăţământ privat cărora li s-a retras autorizaţie sunt: Grădiniţa „Iulia” din Baia Mare, judeţul Maramureş, Grădiniţa „Steps” din Iaşi, judeţul Iaşi, Grădiniţa cu program normal din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava (Fundaţia Centrul de Studii „Ştefan cel Mare şi Sfânt – Bucovina” – Filiala Câmpulung Moldovenesc), Grup Şcolar de Arte şi Meserii „Spiru Haret” din Brăila, judeţul Brăila (Fundaţia Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „Spiru Haret” Brăila) – nivel de învăţământ profesional, domeniul „comerţ şi servicii”, calificarea profesională „comerciant vânzător”, Liceul Teoretic „Vasile Răşcanu” din Iaşi, judeţul Iaşi – nivel de învăţământ liceal, profil real, specializarea matematică-informatică, Şcoala Postliceală de Informatică Aplicată „Colegium” din municipiul Brăila, judeţul Brăila – nivel de învăţământ postliceal, domeniul economic, calificarea profesională „agent vamal”, Şcoala Postliceală „Didactica Nova” din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş – nivel de învăţământ postliceal, specializările finanţe-contabilitate şi turism.

Celelalte unităţi şcolare cărora li s-a retras autorizaţie de funcţionare sunt: Şcoala Postliceală Sanitară „Bonne Chance'”din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi – nivel de învăţământ postliceal, domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, calificările profesionale asistent medical generalist şi asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice, Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud – nivel de învăţământ postliceal, domeniul „minier, petrol şi gaze”, calificarea profesională „maistru electromecanic minier”. „Efectul imediat este acela că unităţile de învăţământ menţionate pierd dreptul de a înscrie elevi pentru anul şcolar 2010-2011”, precizează MECTS. AGERPRES