Conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi reprezentanţii Sindicatului Învăţământului Preuniversitar „Prof. Ion Neacşu” din Buzău, au semnat un acord în baza căruia conflictul de muncă existent la nivelul judeţului Buzău a încetat, informează un comunicat de presă remis miercuri.

În redactarea acestuia s-a ţinut cont de prevederile Legii 330/2009 şi ale OUG nr. 1/2010 şi de propunerile minimale ale membrilor de sindicat.

Conform acestui document, începând cu data de 12 aprilie, toate cadrele didactice din judeţul Buzău îşi reiau activitatea în conformitate cu prevederile contractului de muncă, recuperarea materiei şcolare devine obligatorie, desfăşurându-se în mod eşalonat în zilele de luni până vineri, conform unui grafic aprobat de către directorul unităţii de învăţământ preuniversitar şi transmis la Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, astfel încât recuperarea să fie efectuată în totalitate până la sfârşitul anului şcolar.


„Referitor la plata personalului didactic pentru lunile februarie (restanţe) şi martie, aceasta se va face conform Legii nr. 330/2009 şi a OUG nr. 1/2010. Calculul şi plata sumelor pentru punerea în execuţie pentru trimestrul I a anului 2010 a sentinţelor judecătoreşti conform OUG nr. 71/2009 se vor face în luna aprilie, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău va monitoriza această operaţiune”, precizează MECTS. AGERPRES