Potrivit Legii educaţiei, instituţiile de învăţământ superior nu mai pot să înceapă sau să continue procesul didactic la specializările şi programele de studii neacreditate sau care nu au fost autorizate să funcţioneze provizoriu. Instituţiile care, începând de miercuri, când intră în vigoare Legea educaţiei, nu închid specializările şi programele de studii neacreditate sau neautorizate vor intra în lichidare, iar vinovaţii vor fi sancţionaţi.

Studenţii şi absolvenţii care au fost înmatriculaţi la specializările sau programele de studii ce vor fi închise au dreptul să-şi finalizeze studiile la specializări identice sau similare din acelaşi domeniu. Dispoziţiile referitoare la finalizarea acestor studii sunt reglementate prin ordin al ministrului Educaţiei, la propunerea ARACIS şi cu consultarea Consiliului Naţional al Rectorilor.

Cititi articolul complet aici