medierea_eveniment.jpgDialogul, comunicarea, prevenirea conflictelor şi violenţei, medierea şi practicile restaurative (reparatorii) au reprezentat teme de dezbatere pentru 400 de elevi şi cadre didactice din opt unităţi de învăţământ din Bucureşti şi judeţul Ilfov în cadrul Programului „Şcoala Altfel” (2-6 aprilie), iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Cele 11 evenimente educative extracurriculare organizate de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în cadrul proiectului „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” au constat într-o serie de dezbateri, vizionări de filme educative, ateliere de lucru, teatru forum, toate acestea promovând în rândul elevilor şi cadrelor didactice, tehnicile de mediere şi practicile restaurative, ca modalităţi de intervenţie în cazuri de conflicte şi violenţă.

Elevii au participat activ la evenimentele educative afirmând că în multe cazuri, situaţiile de conflict şi de violenţă apar din cauza unor altercaţii minore, banale, dar care se agravează pe fondul lipsei de dialog şi de comunicare.

De cele mai multe ori, lipsa comunicării şi dialogului dintre persoanele aflate în conflict contribuie la perpetuarea unei stări de tensiune care sporeşte riscul apariţiei unor situaţii mai grave, mergând chiar până la violenţă. În astfel de cazuri starea de tensiune depăşeşte sfera celor afectaţi şi se răsfrânge în mod negativ şi asupra mediului în care trăiesc persoanele respective, fie că este vorba de familie, şcoală sau comunitate. În acest context modelele de intervenţie propuse de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) – medierea şi practicile restaurative – aduc o schimbare reală în mediul educativ, întrucât accentul este pus pe asumarea responsabilităţii, pe refacerea relaţiilor dintre părţi, ceea ce contribuie la reducerea nivelului de stres, a resentimentelor şi la crearea unui mediu prietenos în şcoli.

Una dintre activităţile cu mare impact a fost organizată la Colegiul Tehnic „Dumitru Moţoc” din cartierul Rahova din Capitală prin punerea în scenă de către elevi a unei piese de teatru forum care a adus în atenţia publicului probleme întâlnite frecvent în şcolile din România. Teatru forum reprezintă o formă de teatru interactivă ce vizează o schimbare de atitudine în rândul spectatorilor prin implicarea lor în piesa jucată. Temele abordate sunt de natură socială şi pun în scenă diverse situaţii de opresiune, cu scopul de a lupta împotriva tuturor formelor de discriminare şi inegalitate socială.

Florinela Ionescu, Director al Colegiului Tehnic, a declarat după eveniment: „Teatru forum a reprezentat o noutate pentru noi toţi. Acest tip de activitate a prezentat o abordare inovatoare a rezolvării conflictelor, cu un conţinut interesant, stimulativ şi cu un impact puternic asupra elevilor şi profesorilor.”