elevi1.jpgProiectul „Model de consiliere centrat pe consilierea şi educarea carierei elevilor”, în care vor fi selectate 500 de cadre didactice din 100 de unităţi şcolare, a fost lansat în judeţele Mehedinţi şi Timiş.

Directorul Casei Corpului Didactic (CCD) Mehedinţi, prof. Lăcrimioara Broscăreanu, a declarat, luni, că proiectul, în valoare de 19,9 milioane lei, se implementează în parteneriat cu entităţi de învăţământ şi ale societăţii civile din judeţele Timiş şi Mehedinţi, dar şi din Olanda şi Marea Britanie.

”Suma respectivă este asigurată prin POSDRU/87/1.3/S/62350 în cadrul Axelor prioritare 1 şi 1.3 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere şi, respectiv Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”, a precizat Broscăreanu. Potrivit sursei citate, proiectul are drept obiectiv sporirea adaptării serviciilor de consiliere şcolară din regiunile sud-vestice ale României şi accesul elevilor la o educaţie în sprijinul creşterii economice, priorităţi ce pot fi rezolvate ca urmare a formării competenţelor consilierilor şcolari, profesorilor logopezi şi psiho-pedagogilor din învăţământul special.


”În acest sens vom identifica noi metode privind asigurarea serviciilor de consiliere şcolară, psiho-pedagogice, şi de prevenire a abandonului şcolar, care să aibă în atenţie atât modele educaţionale performante, cât şi noi concepte de consiliere şi educare a carierei elevilor, printre acestea numărându-se şi activităţi comune în care să fie implicaţi elevii, părinţii şi comunitatea locală”, a afirmat Broscăreanu.


De asemenea, prin implementarea proiectului se mai urmăreşte amenajarea şi dotarea unui cabinet în fiecare unitate de învăţământ cu câte două calculatoare, cu echipamente multifuncţionale şi mobilierul adecvat. În context, Lăcrimioara Broscăreanu a mai adăugat că toate cadrele didactice din judeţul Mehedinţi, care vor să fie incluse în proiectul ‘Model de consiliere centrat pe consilierea şi educarea carierei elevilor’ trebuie să înainteze la CCD scrisorile de intenţie şi CV-urile până la data de 24 mai, ora 16,00, cu condiţia să activeze la una dintre cele 50 de şcoli cuprinse în program. AGERPRES