Un număr de 95 de cadre didactice s-au înscris pentru a participa la selecţia pentru ocuparea a 29 de funcţii de conducere vacante sau temporar vacante din inspectoratele şcolare judeţene, în urma apelului lansat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Potrivit unui comunicat transmis pe 24 august, la finalizarea procedurii de selecţie, numirile vor fi aprobate prin ordin de ministru, iar mandatele au caracter temporar – până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar 2017 – 2018. Ministerul Educaţiei Naţionale precizează că va face publică lista tuturor cadrelor didactice care, în anul şcolar 2017 – 2018, vor ocupa funcţiile de conducere din toate inspectoratele şcolare judeţene.

Cele 29 de funcţii de conducere vacante sau temporar vacante sunt: 14 funcţii vacante de inspector şcolar general din inspectoratele judeţene Arad, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Olt, Sibiu, Tulcea, Vrancea, o funcţie temporar vacantă de inspector şcolar general la ISJ Braşov, 12 funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din inspectoratele judeţene Alba, Arad, Botoşani, Gorj, Giurgiu, Harghita, Mureş, Teleorman, Tulcea şi Vrancea câte unul şi Olt – două, dar şi două funcţii temporar vacante de inspector şcolar general adjunct la ISJ Sălaj şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Conform MEN, în baza legislaţiei în vigoare, funcţiile pot fi ocupate de cadre didactice care, potrivit prevederilor din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt titulare în învăţământ, au absolvit studii universitare cu diplomă de licenţă, au gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, sunt membre ale Corpului naţional de experţi în management educaţional. AGERPRES