Ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, a semnat ordinul prin care se acordă autorizaţia de funcţionare provizorie şi se înfiinţează Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din municipiul Timişoara.
Astfel, în conformitate cu ordinul nr. 4.228/03.08.2018, începând cu anul şcolar 2018 – 2019, elevii interesaţi vor avea posibilitatea de a studia în cadrul Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” la profilul Teologic – specializarea „Teologie ortodoxă”, la profilul Umanist – specializările „Filologie” şi Ştiinţe sociale”, precum şi specializarea „Ştiinţe ale naturii” – la profilul Real.
Potrivit unui comunicat de presă al MEN, cursurile se vor desfăşura la nivelurile de învăţământ primar, gimnazial, liceal, în limba română, la forma de învăţământ cu frecvenţă.
„Înfiinţarea Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” a fost aprobată prin ordin de ministru, în urma parcurgerii procesului de evaluare în vederea acreditării de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), în temeiul prevederilor OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aşa cum a fost modificată prin OUG nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare”, precizează sursa citată. AGERPRES