Acordarea burselor pentru absolvenţii care au finalizat studiile universitare de licenţă şi master pe perioada vacanţelor de vară reprezintă o încălcare a prevederilor legale, deoarece aceştia nu mai au statutul de student, foarte mulţi dintre absolvenţi fiind deja integraţi pe piaţa forţei de muncă, precizează Ministerul Educaţiei Naţionale, după ce în spaţiul public au apărut informaţii conform cărora studenţii din anii terminali nu primesc bursele în perioada de vară.

Ministerul Educaţiei Naţionale subliniază că, în conformitate cu prevederile art. 142 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, „persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor”.

De asemenea, MEN subliniază că pot beneficia de bursă, indiferent de tipul acesteia, numai persoanele care au calitatea de student, cu respectarea prevederilor prezentului ordin şi a prevederilor regulamentului propriu al instituţiei de învăţământ superior, conform art. 3 din OMEN nr. 3392/2017, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că „bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), (pentru persoanele care au calitatea de student), iar studenţilor înmatriculaţi în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licenţă sau de master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se va/ vor acorda acelaşi tip de bursă/ burse până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor”.

Programele de finalizare a studiilor de licenţă şi master sunt stabilite prin regulamentele interne ale instituţiilor de învăţământ superior şi cuprinse în actele adiţionale la contractele de studii ale studenţilor, astfel încât data de susţinere a examenului de finalizare a studiilor este cunoscută pentru fiecare program de studiu, se mai arată în răspunsul MEN.

„Legiuitorul a statuat ca, după data stabilită în regulamentele interne de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor, să nu se mai acorde burse, absolvenţii nemaiavând statutul de student. Dacă instituţia de învăţământ a stabilit încă o sesiune de examen de finalizare a studiilor în cursul aceluiaşi an universitar, aceasta înseamnă depăşirea perioadei legale de studii şi implicit, după data de finalizare a primului examen, instituţia de învăţământ superior nu poate acorda burse celor care nu au susţinut examenul în prima sesiune legală de finalizare. În concluzie, acordarea burselor pentru absolvenţii care au finalizat studiile universitare de licenţă şi master pe perioada vacanţelor de vară reprezintă o încălcare a prevederilor legale deoarece aceştia nu mai au statutul de student, foarte mulţi dintre absolvenţi fiind deja integraţi pe piaţa forţei de muncă”, a informat Ministerul Educaţiei Naţionale. AGERPRES