Ministerul Educaţiei Naţionale a anunţat luni organizarea unei selecţii pentru ocuparea a 14 funcţii vacante de inspector şcolar general din inspectoratele şcolare judeţene Arad, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Mureş, Olt, Sibiu, Tulcea, Vrancea şi a unei funcţii temporar vacante de inspector şcolar general la ISJ Braşov.

Potrivit unui anunţ publicat pe site-ul MEN, se va face selecţie şi pentru ocuparea a 12 funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare judeţene Alba-1, Arad-1, Botoşani-1, Gorj-1, Giurgiu-1, Harghita-1, Mureş-1, Olt-2, Teleorman-1, Tulcea-1 şi Vrancea-1 dar şi pentru ocuparea a 2 funcţii temporar vacante de inspector şcolar general adjunct la ISJ Sălaj şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

„Funcţiile pot fi ocupate de cadre didactice care, conform prevederilor art. 260 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt titulare în învăţământ, au absolvit cu diplomă de licenţă studii universitare, au gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor, sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional”, precizează MEN.

Persoanele interesate vor transmite la cabinetul ministrului Educaţiei, prin fax la nr. 021/312.47.19 şi/sau prin e-mail la cabinet@edu.gov.ro, până la data de 23 august, ora 14.00 (conform anexei nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic, aprobată prin OMENCS nr. 5739/2016): Curriculum vitae din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 260 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, o scrisoare de intenţie. AGERPRES