Ministerul Educaţiei Naţionale anunţă că au scăzut tarifele de verificare a dosarelor pentru validarea şi înregistrarea, respectiv înscrierea unui program universitar de studii de licenţă, master sau de studii postuniversitare în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.

Potrivit unui comunicat al MEN, pentru programele de licenţă, pentru primul program de master dintr-un anumit domeniu şi pentru programele de studii postuniversitare de calificare aceste tarife se situează, ca urmare a scăderii menţionate, la nivelul salariului minim net pe economie.

În cazul celui de-al doilea şi eventual următoarelor programe de master din acelaşi domeniu, tariful perceput este de 25% din valoarea salariului minim net, pentru fiecare program în parte.

Măsura a fost luată la sfârşitul săptămânii trecute de ministrul Educaţiei, Valentin Popa, şi are ca scop încurajarea instituţiilor de învăţământ superior de a finaliza înscrierea în RNCIS a tuturor programelor de studii pe care le gestionează, cu un efort financiar minim din partea acestora.

„Decizia MEN răspunde astfel necesităţii adaptării programelor de studii la cerinţele mediului economic şi social, dar şi nevoii de alegere informată pentru tinerii aflaţi în situaţia de a opta pentru cel mai potrivit parcurs academic, potrivit aspiraţiilor personale şi profesionale. Nu în ultimul rând, considerăm că o astfel de măsură contribuie la creşterea calităţii şi relevanţei programelor de studii universitare”, se arată în comunicatul citat.

Prin înscrierea în RNCIS pot fi recunoscute şi relaţionate rezultatele învăţării dobândite în cadrul sistemului de învăţământ superior cu ocupaţiile din piaţa muncii. Este, astfel, asigurată coerenţa calificărilor şi a titlurilor acordate, precizează MEN.

Înscrierea calificărilor în RNCIS este o condiţie necesară pentru autorizarea/ acreditarea programelor de studii oferite de instituţiile de învăţământ superior pentru a demonstra legătura dintre ocupaţiile şi cerinţele mediului socio-economic şi calificările obţinute. AGERPRES